Eryri yn yr hydref // Snowdonia in autumn

Mae Gogledd Cymru wedi ei dynodi gan ganllaw teithio dylanwadol Lonely Planet ymhlith y 10 lle gorau yn y byd i ymweld â nhw yn 2017. Ymhlith yr ardaloedd sy'n cael eu canmol mae Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r golygfeydd yn rhyfeddol ymhob tymor. Dyma i chi ddetholiad o luniau dynnodd y ffotograffydd Richard Outram o Gaernarfon yn ystod y dyddiau diwethaf.

North Wales has been designated as one of the best locations in the world to visit in 2017 by influential travel guide Lonely Planet. Among the areas highly recommended by the guide is the Snowdonia National Park. The views are stunning whatever the season. These are some of the autumnal scenes Caernarfon photographer Richard Outram has captured over the last few days:


Image copyright Richard Outram
Image caption Afon Bochlwyd a Dyffryn Ogwen // Bochlwyd river in the Ogwen valley
Image copyright Richard Outram
Image caption Golygfa hydrefol ger Beddgelert // Stunning scenery near Beddgelert
Image copyright Richard Outram
Image caption Enid dawel ar Lyn Padarn // A quiet moment at Llyn Padarn
Image copyright Richard Outram
Image caption Llyn Cwellyn // Cwellyn reservoir
Image copyright Richard Outram
Image caption Rhaeadr Ceunant Mawr, Llanberis // Ceunant Mawr waterfall, Llanberis
Image copyright Richard Outram
Image caption Cymylau dramatig dros Lyn Padarn // Dramatic clouds above Llyn Padarn
Image copyright Richard Outram
Image caption Fferm Llyndy Isaf, Llyn Dinas // Llyndy Isaf farm, Llyn Dinas
Image copyright Richard Outram
Image caption Yr Wyddfa a Llyn Llydaw // Llyn Llydaw on Snowdon
Image copyright Richard Outram
Image caption Toriad gwawr dros Lyn Cwellyn // A stunning sunrise over Llyn Cwellyn
Image copyright Richard Outram
Image caption Tryfan, Y Glyderau a Llyn Ogwen // Tryfan, Y Glyderau and Ogwen Lake
Image copyright Richard Outram
Image caption Crib Nantlle a Phen Llŷn o ben Yr Wyddfa // A breathtaking view from the summit of Snowdon
Image copyright Richard Outram
Image caption Elidir Fawr a Chwarel Dinorwig // Elidir Fawr and Dinorwig Quarry
Image copyright Richard Outram
Image caption Llyn Llydaw a'r Wyddfa // Llyn Llydaw on Snowdon
Image copyright Richard Outram
Image caption Fairy Glen ger Betws-y-Coed // The natural beauty of Fairy Glen near Betws-y-Coed