'Ymosodiad' ar ddiffoddwyr tân ym Mhort Talbot

Tân

Roedd yn rhaid i'r gwasanaeth tân adael safle ger Port Talbot yn sgil "ymosodiad" ar eu diffoddwyr yn gynnar fore Sul.

Cafodd cerrig eu taflu at griw pan oedden nhw'n mynd i'r afael â thân sbwriel mawr ym Maes Carafanau Cae Garw ym Margam ychydig cyn 01:00.

Mewn datganiad, dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod ffenestr injan dân wedi cael niwed.

Ychwanegodd: "Rydym ni mewn cyswllt â Heddlu De Cymru am y digwyddiad."

Dywedodd Heddlu De Cymru nad oedd ganddyn nhw unrhyw beth i'w ychwanegu at y datganiad.

Image copyright Twitter
Image caption Fe gyhoeddodd Jennie Griffiths o ganolfan reoli Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru y newyddion ar ei chyfri' Twitter