Dementia: Llety £3m arloesol i gyplau ger Caernarfon

Parc Bryn Seiont Image copyright ceidiog

Mae'r gwaith yn dechrau o adeiladu fflatiau ger canolfan ddementia newydd yng Ngwynedd ar gost o £3m.

Mae'r llety wedi'i leoli wrth ganolfan newydd Bryn Seiont, sy'n gofalu am bobl â dementia ger Caernarfon, ac yn cael ei ddisgrifio fel y lle cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Pwrpas y llety fydd darparu ar gyfer cyplau er mwyn iddyn nhw allu parhau i fyw gyda'i gilydd pan fo un yn datblygu dementia, ac angen gofal arbenigol.

Mae'r datblygwyr yn dweud y bydd y datblygiad yn creu 30 o swyddi.

Yn ôl perchennog y cwmni sy'n datblygu'r safle, Mario Kreft, mae fflatiau o'r fath yn "gysyniad newydd yng Nghymru".

"Maen nhw wedi cael eu cynllunio ar gyfer cyplau neu hyd yn oed brodyr a chwiorydd neu ffrindiau, yn enwedig os oes angen llawer iawn o ofal ar un ohonynt," meddai.

Image copyright Wynn Rogers
Image caption Dyluniad arlunydd o'r llety newydd

Dywedodd Sian Gwenllian, Aelod Cynulliad Arfon fu'n ymweld â'r safle: "Mae'n beth hynod drist bod cyplau yn cael eu rhannu pan fydd un ohonynt yn sâl, felly mae unrhyw beth a all gadw pobl gyda'i gilydd cyn hired â phosib yn fwy buddiol i bawb yn y diwedd."

Y bwriad yw creu 16 o fflatiau drws nesaf i ganolfan ddementia Bryn Seiont Newydd, gafodd ei agor ym mis Tachwedd y llynedd, gyda'r datblygiad yn ei gyfanrwydd yn costio £10m.

Bydd bwyty a gwasanaethau glanhau dillad ar gael hefyd, yn ogystal â chymorth bob awr o'r dydd pe bai angen.

Mae'r datblygwyr hefyd yn dweud y bydd yr ystafelloedd yn cynnwys technoleg dementia-gyfeillgar, gan gynnwys goleuadau fydd yn dod ymlaen yn awtomatig os oes rhywun yn codi o'r gwely yng nghanol y nos.

Yn ôl Aelod Cynulliad Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth: "Mae yna ddyletswydd ar y llywodraeth i helpu i wneud iddo weithio oherwydd os yw'r model a geir yma yn llwyddiannus, yna dyma'r math o beth y byddwn ei angen yn gynyddol mewn blynyddoedd i ddod."