Dechrau ar waith ffordd ar Ffordd Caerdydd yn Llandaf

Ffordd Caerdydd Image copyright Google
Image caption Bydd Ffordd Caerdydd yn Llandaf ar gau ddydd Sul

Mae Ffordd Caerdydd yn Llandaf ar gau ddydd Sul wrth i waith ddechrau ar ddatblygiad tai cyfagos.

Cafodd cwmni Portabella ganiatâd cynllunio ym mis Mehefin y llynedd i ddatblygu Gwesty Churchill yn Llandaf.

I hwyluso'r datblygiad mae angen gosod system ddraenio newydd, ac fe fydd y gwaith hwnnw'n parhau nes 21 Tachwedd.

Dros y cyfnod hwnnw fe fydd gwaith yn cael ei wneud ar y ffordd rhwng 9:30 a 15:00 pob dydd, a bydd system oleuadau ddwyffordd yn cael ei osod er mwyn i gerbydau allu parhau i'w defnyddio.

Ond fe fydd y ffordd ar gau'n gyfan gwbl ddydd Sul 30 Hydref a ddydd Sul 20 Tachwedd er mwyn gosod croesfan ac arwyneb newydd ar y ffordd.