Cyn-bennaeth yn gwadu ymddygiad annerbyniol

Ysgol Bro Sion Cwilt
Image caption Helen Hopkins oedd prifathrawes gyntaf Ysgol Bro Siôn Cwilt

Mae cyn-brifathrawes ysgol gynradd yng Ngheredigion wedi cyfaddef saith cyhuddiad mewn gwrandawiad disgyblu ddydd Llun.

Fe wnaeth Helen Hopkins, cyn-bennaeth Ysgol Bro Siôn Cwilt, Synod Inn, gyfaddef iddi gymryd arian oedd ar gyfer prynu cardiau Nadolig, llyfrau ac ar gyfer cynnal eisteddfod yr ysgol.

Fe wnaeth hi hefyd gyfaddef iddi adael nodyn mewn blwch casglu arian yn dweud ei bod angen iddi dalu arian yn ôl - ond fe wadodd iddi gymryd yr arian ar gyfer dibenion personol.

Mae hi a'i chyfreithiwr hefyd yn dadlau nad yw'r hyn a wnaeth gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Clywodd y gwrandawiad fod Mrs Hopkins, pennaeth yr ysgol newydd ers 2010, wedi methu â chynnal asesiadau cywir o athrawon, methu â sicrhau fod cynorthwy-ydd dosbarth yn cael ei thalu yn gywir, a methu â sefydlu trefn gywir o gasglu arian er mwyn talu am wersi cerddorol.

Fe wnaeth y panel glywed hefyd iddi fethu â sicrhau bod cofnodion cronfa breifat yr ysgol rhwng 2012 a Thachwedd 2014 wedi eu harchwilio yn gywir, ac iddi fethu â rhoi adroddiad digonol i gorff llywodraeth yr ysgol ynglŷn â'r gronfa ariannol.

Mae hi'n gwadu iddi ddefnyddio arian cronfa ymchwil addysgol ar gyfer anfon ei phlant ei hun i Iwerddon yn 2012 ac mae'n gwadu gweithredu yn anonest ac yn gwadu ymddygiad proffesiynol annerbyniol.