Ar daith i Serbia

gwisg draddodiadol

Cyn dechrau unrhyw frwydr, mae'n bwysig dysgu gymaint â phosib am eich gwrthwynebwyr.

'Dyw heddiw ddim gwahanol, ac felly dyma ambell i ffaith bwysig i chi am wlad Serbia:


1. Mae'r mafon ry'ch chi'n eu bwyta yn siŵr o fod wedi dod o Serbia

Mae Serbia'n gyfrifol am 30% o holl gynnyrch mafon y byd.

Mae 90% o'r mafon yn cael eu rhewi a'u hallforio, gyda 10% yn cael eu gwerthu fel ffrwythau ffres.

Image caption Dyma un fafonen, ond mae miliynau ohonyn nhw yn tyfu yn Serbia

2. Delwedd lloeren rhwng Ewrop ac America

Delwedd o angel wen, Mynachdy Mileševa yn Serbia, oedd y llun cyntaf i gael ei ddarlledu dros loeren rhwng Ewrop a Gogledd America yn 1963.

Roedd yr angel i fod yn symbol o'r heddwch rhwng y ddau gyfandir, oedd yn amserol, gan fod argyfwng taflegrau Ciwba newydd ei ddatrys.

Mae'r ddelwedd hefyd wedi cael ei darlledu i'r gofod, mewn ymgais i gysylltu gyda phlanedau eraill.


3. Cartref dyfeisydd trydan

Nikola Tesla wnaeth ddarganfod trydan a llwyddo i ddyfeisio ffyrdd o'i ddefnyddio yn ein bywydau pob dydd. Roedd yn Serb, er ei fod wedi ei eni yng Nghroatia (mae'n gymhleth... peidiwch gofyn!).

Roedd gan Tesla enw am fod yn wyddonydd gwallgof. Yn ystod ei oes mi wnaeth e arbrofi hefyd gyda darlledu di-wifr a pheiriannau pelydr-X.

Fe wnaeth greu'r cwch cyntaf yn y byd y gallech chi ei reoli'n ddi-wifr.

Image copyright Napoleon Sarony

4. Tŵr penglogau

Yn ninas Nišyn Serbia mae tŵr sydd wedi ei ffurfio o 952 penglog.

Yn ystod brwydr Čegar yn 1809, mi wnaeth arweinydd y Serbiaid, Stevan Sinđelić - a oedd yn ymladd yn erbyn byddin Ymerodraeth Ottoman - ladd ei filwyr ei hun drwy chwythu storfa ffrwydron yn hytrach na chael eu dal gan y gelyn.

Fe orchmynodd arweinydd milwyr yr Ymerodraeth Ottomani benau'r Serbiaid gael eu plingo. Cafodd eu penglogau eu gosod ar ffurf tŵr fel rhybudd i bawb oedd yn bwriadu herio byddin yr Ottoman.

Dros y blynyddoedd mae teuluoedd y milwyr wedi bod yn dychwelyd i'r tŵr er mwyn cymryd gweddillion eu perthnasau ac erbyn hyn, dim ond 58 penglog sydd ar ôl.


5. Cartref yr Ymerawdwyr Rhufeinig

Roedd safle presennol gwlad Serbia'n rhan annatod o ymerodraeth Rhufain ac roedd dinas Sremska Mitrovica yng ngogledd Serbia (Sirmium yn ystod y cyfnod) yn un o'r pedair dinas fwyaf dylanwadol yn yr ymerodraeth.

Cafodd 17 o gyn-ymerawdwyr Rhufain eu geni yn Serbia.

Image copyright Wicipedia
Image caption Gweddillion Rhufeinig yn Sremska Mitrovica, neu hen ddinas Rufeinig Sirmium