Carcharu dyn am dreisio dynes yn ei 60au

Jack Williams Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafodd Jack Williams, 19 oed o'r Rhyl, ei garcharu am 12 mlynedd

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fe gafodd dyn 19 oed ei garcharu am 12 mlynedd am dreisio ac ymosod ar ddynes yn ei 60au.

Bydd rhaid i Jack Williams dreulio wyth mlynedd dan glo a dwy flynedd ychwanegol ar drwydded a dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands y byddai wedi cael dedfryd o 18 mlynedd oni bai ei fod wedi pledio'n euog.

Roedd y ddynes yn mynd â'i chi am dro ar draeth Pensarn pan ymosododd Williams arni ar ôl iddo fod yn yfed a chymryd cyffuriau.

Fe'i cadwodd yn gaeth mewn llecyn ar y traeth wrth iddo ei threisio deirgwaith mewn ymosodiad ciaidd, ac yna fe wnaeth fygwth ei thaflu i'r môr.

Alcohol a chanabis

Daeth yr ymosodiad i ben pan ddaeth aelod o'r cyhoedd ar draws y ddau, ac fe gododd y barnwr y cwestiwn am beth allai fod wedi digwydd pe na bai'r person yna wedi dod o hyd iddyn nhw.

Clywodd y llys fod gan Williams, o'r Rhyl, hanes o drais ac roedd wedi yfed potel o fodca a photel o win cyn ysmygu canabis ar ddiwrnod y digwyddiad ym mis Awst.

Mewn datganiad i'r llys dywedodd y ddioddefwraig bod y digwyddiad wedi newid ei bywyd am byth.

Roedd yn poeni y byddai'n marw a ddim yn gweld ei theulu eto.

Fe gafodd anafiadau difrifol gan gynnwys torri'r asgwrn o gwmpas ei llygad.

'Ymosodiad ciaidd'

Ar ddiwedd yr achos dywedodd y Ditectif Arolygydd Iwan Roberts o Heddlu Gogledd Cymru:

"Roedd hwn yn ymosodiad ciaidd, parhaus a milain ar ddioddefwraig fregus oedd yn mynd â'i chi am dro, fel ar bob bore arall.

"Rwy'n diolch i'r ddau arall oedd yn cerdded gerllaw: un a welodd gi'r ddioddefwraig yn rhedeg yn rhydd ac aeth i chwilio am y ddioddefwraig, a'r ail a welodd Jack Williams a'r ddioddefwraig a sylweddoli bod rhywbeth o'i le.

"Roedd eu hymyrraeth yn allweddol i achub y ddioddefwraig rhag mwy o niwed.

"Mae Jack Williams bellach yn y ddalfa lle y dylai fod. Rwy'n gobeithio bydd y ddedfryd heddiw yn dod ag elfen o gyfiawnder i'r ddioddefwraig sy'n dal i gario'r creithiau corfforol a meddyliol o'r bore hwnnw ym mis Awst."

Bydd Williams hefyd yn gorfod taro'i enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw am weddill ei oes.