Lle oeddwn i: Cyfarfod Cohen

Leonard Cohen yn perfformio yng ngŵyl Glastonbury yn 2008
Image caption Leonard Cohen yn perfformio yng ngŵyl Glastonbury yn 2008

Yn 82 oed, bu farw'r cerddor a'r bardd byd-enwog Leonard Cohen.

Un sy'n cofio dod ar ei draws o dan amgylchiadau digon anarferol yw'r bardd Meirion MacIntyre Huws. Bu Mei Mac yn dweud yr hanes wrth Cymru Fyw:


2008. Canol Manceinion. Awr a hanner cyn cyngerdd Leonard Cohen. Karen a minnau yn dod allan o'r lifft ar ddegfed llawr Gwesty'r Radisson Edwardian ac yn cerdded i lawr y coridor. Dyn bychan yn pasio. Cap fflat a chôt law las. Nodio pen i gydnabod ein gilydd yn gwrtais.

"Dwi'n nabod y dyn yna," medda fi wrth Karen. "Ei wyneb yn gyfarwydd iawn."

"Rhywun o Bengroes ydy o dwi'n meddwl," meddai Karen.

Nid o Benygroes. Rhywle pellach meddyliais. Dyma'r geiniog yn disgyn.

Troi ar fy sawdl ac am y lifft. Yno'n aros i fynd i lawr oedd y dyn ei hun, Leonard Cohen.

Nid dyma'r adeg i wirioni na chyffroi felly dyma ofyn yn fonheddig iawn: "Excuse me, you're Mr Cohen aren't you?"

"Well yes," meddai'r llais mawr yn ôl.

"It's a great pleasure to meet you. We're attending your concert tonight and..." cyn cael cyfle i orffen y frawddeg dyma'r drysau'n dechrau cau. Cododd Leonard Cohen ei droed a'i gwthio at y drysau fel bod rheiny'n agor yn eu holau.

"Good to hear that," meddai, a bu sgwrs fer cyn i'r geiniog ddisgyn ym mhen Karen, yn bell i lawr y coridor.

Clip-clop, clip-clop, clip-clop. Sŵn sodlau. Sŵn brys. Sŵn cynnwrf. Y drysau'n cau eto. Leonard yn eu cadw ar agor eto. Mân siarad. Karen yn cyrraedd.

"I don't know what to say," meddai Karen. "Erm... can I kiss you?"

"Well, of course you can," atebodd y bardd (Cohen nid fi).

I mewn i'r lifft â Karen, ei gofleidio, a phlannu cusan dyner ar ei foch. Gwnaeth yntau'r un fath iddi hithau a'r un pryd mi dynnodd ei droed yn ôl a mi ddechreuodd drysau'r lifft gau.

O fewn eiliadau roeddwn i tu allan i'r lifft a fy nghariad ar y pryd ym mreichiau Leonard Cohen, o bawb, y tu mewn.

Be arall oedd dyn i fod i'w wneud ond mynd i banig?

"Don't take her away from me Leonard," gwaeddais drwy'r crac bychan oedd ar ôl rhwng y drysau (mae 'na grac ym mhopeth). Roeddan nhw yno, ar eu pen eu hunain am tua teirawr o leiaf. Ychydig eiliadau yn ôl Karen.

"Shall we put him out of his misery," meddai Mr Cohen wrth Karen a dyma wthio'r botwm ac agor y drysau.

Sgwrs fer arall, y drysau'n cau ar brofiad bythgofiadwy ac i ffwrdd â Leonard Cohen i grombil y nos.

Er ei fod yn cysgu ychydig ddrysau oddi wrthym ar y degfed llawr y noson honno, welson ni ddim mohono wedyn.

Ond cyn ffarwelio wrth y lifft ddaru ni ei wahodd acw i Gapel Uchaf am de bach rhyw b'nawn ond chafodd o mo'r cyfle rhwng canu, barddoni ac achub eneidiau.


Bydd Mei Mac yn siarad am Leonard Cohen ar y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru am 17:00.