Lluniau: Gŵyl Cerdd Dant 2016

Cafodd Gŵyl Cerdd Dant 2016 ei chynnal ym Mhwllheli. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau diwrnod brwd o gystadlu ar 12 Tachwedd:

Image caption Mae'r llwyfan yn barod
Image caption Mae'r bois yn barod amdani
Image caption Wnaiff ymarfer arall ddim drwg
Image caption Fydd Fflat Huw Puw yn hwylio heno?
Image caption Cadw'r hen draddodiadau yn fyw
Image caption Dawnswyr ifanc yn mwynhau'r profiad ar lwyfan Plas Heli
Image caption Ydy #GCD2016 yn trendio?
Image caption Rhai o gystadleuwyr ifanc yr ŵyl
Image caption Côr yr Heli aeth a gwobr Côr yr Ŵyl
Image caption Cyfle i gael clonc gyda hen ffrindiau
Image caption Telyntastig .. a gitâr!
Image caption "Pryd 'da ni ar y llwyfan?"
Image caption "Gwenwch! 'Da chi ar S4C"
Image caption Canolbwyntio mawr yn y galeri deledu... Camera 2 nesa!
Image caption Y gynulleidfa yn mwynhau'r wledd a chroeso gwresog Llŷn ac Eifionydd
Image caption Dyma i chi pa mor fodern ydy'r Ŵyl Cerdd Dant. Snapchat? Gofynnwch i'ch plant neu'r wyrion!
Image caption "Do'n wir mi gawsom ni flas ar yr Ŵyl Cerdd Dant eto 'leni"