Chwarter canrif o anrhydeddu unigolion gweithgar yr Urdd

  • Cyhoeddwyd
Elin Williams - enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes yn 2016Ffynhonnell y llun, Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Elin Williams - enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes yn 2016

Mae'r chwilio wedi dechrau am enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes, wrth i'r tlws gael ei roi am y pumed tro ar hugain yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2017.

Mae Tlws John a Ceridwen Hughes, Uwchaled yn cael ei roi i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru. Mae enwebiadau yn cael eu croesawu hyd at fis Ionawr 2017.

Anrhydeddir unrhyw agwedd o waith ieuenctid, cyn belled â'i fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed, yn wirfoddol a thu allan i oriau ysgol.

Rhaid i'r gwaith fod drwy gyfrwng y Gymraeg, neu chyda ieuenctid sy'n dysgu'r iaith. Gall hefyd fod gydag unrhyw fudiad ieuenctid.

Rhoddir Gwobr John a Ceridwen Hughes gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, a oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.

Enillydd y wobr yn 2016 oedd Elin Williams o Lanbedr Pont Steffan. Roedd Elin wedi bod yn hyfforddi partïon llefaru Adran ac Aelwyd Llanbedr Pont Steffan ers dros 20 mlynedd ac wedi cael llwyddiant cyson gyda'i phartïon a'r unigolion y mae hi'n hyfforddi.

Ffynhonnell y llun, Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Elin Williams yn derbyn cyfarchion yn Eisteddfod 2016

Ar y panel dewis eleni fe fydd cynrychiolwyr o Fwrdd Syr IfanC yr Urdd a Mudiad Clybiau'r Ffermwyr Ifanc, Prif Weithredwr yr Urdd ac un o Gyfarwyddwyr Talaith yr Urdd.

Yn ôl Dai Bryer, Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd: "Cyfle yw hyn i roi cydnabyddiaeth a diolch i unigolyn sydd wedi rhoi o'u hamser, i gefnogi ieuenctid Cymru, drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Mae'r Urdd, fel y Clybiau Ffermwyr Ifanc ac eraill yn gweld y gwaith ardderchog sydd yn cael ei wneud gan fyddin o unigolion ar draws Cymru o ddydd i ddydd, ac o wythnos i wythnos.

"Oes arweinydd yn eich ardal chi sydd yn ysbrydoledig mewn maes megis chwaraeon neu awyr agored, gyda phobl anabl neu ddysgwyr, yn y maes perfformio neu ddiwylliannol efallai, neu ddyngarol a chymdeithasol? Gall fod mewn unrhyw faes o dan haul fwy neu lai!

"Os oes rhywun yn dod i'ch meddwl chi allai gael ei ystyried fel enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes, Uwchaled 2017, y cyfan sydd angen ei wneud ydi llenwi ffurflen enwebu syml, a gobeithio am y gorau!"