Archif Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni

  • Cyhoeddwyd

Cipolwg yn ôl ar holl gystadlaethau, digwyddiadau a newyddion Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni, 2016

Canlyniadau a chlipiau

Y canlyniadau o holl gystadlaethau 2016 gan gynnwys prif seremonïau'r wythnos a fideos o'r enillwyr.

Disgrifiad o’r llun,
Aneirin Karadog, y bardd buddugol, yn codi ar ei draed

Orielau lluniau

Y lluniau gorau o faes yr Eisteddfod i gyd mewn un lle

Disgrifiad o’r llun,
Guto Dafydd ar ei ffordd i gasglu Gwobr Goffa Daniel Owen

Clipiau fideo

Y goreuon o glipiau fideo'r wythnos

Disgrifiad o’r llun,
Helena Jones

Canllaw i'r Eisteddfod

Gwybodaeth ddefnyddiol am Eisteddfod Genedlaethol 2016

Ffynhonnell y llun, Keith Morris
Disgrifiad o’r llun,
Maes yr Eisteddfod

Darganfod bro'r Eisteddfod

Tafodiaith, daearyddiaeth, danteithion a mwy...

Ffynhonnell y llun, Kiran Ridley
Disgrifiad o’r llun,
Y Fenni

Straeon newyddion

Cipolwg nôl ar rai o brif straeon newyddion Eisteddfod 2016

Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr Archdderwydd newydd, Geraint Lloyd Owen, o'r farn y dylid gwarchod safonau'r Orsedd, gan ddweud na ddylid llacio'r rheol iaith.

Erthyglau nodwedd

Darnau ysgafn, darnau barn a mwy am yr Eisteddfod, ei hanes a'r ardal lle ei chynhaliwyd hi.

Disgrifiad o’r llun,
Nid dyma'r ardal fwyaf Cymreig, ond mae yna groeso i bawb - beth bynnag fo'ch iaith, yn ôl Eddie Butler.

Cwisys

Rhowch gynnig ar gwisys Eisteddfodol Cymru Fyw

Disgrifiad o’r llun,
Mae teclyn arbennig Cymru Fyw yn eich helpu i ddarganfod pa enw barddol ddylech chi ei fabwysiadu adeg Steddfod

Our coverage in English from the Eisteddfod

All the lowdown on the largest cultural event of its kind in Europe.

Disgrifiad o’r llun,
Everything you need to know about the Eisteddfod including a guide to the Gorsedd traditions and a handy jargon buster

We also asked local experts to share their knowledge and passion for Monmouthshire in a series of features about the area.

Eisteddfodau'r gorffennol

Dyma restr o leoliadau mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi ymweld â nhw ers 1880. Mae hefyd modd edrych nôl ar wefannau Eisteddfod BBC Cymru, sy'n mynd nôl i'r flwyddyn 2000.

Useful list of places that have played host to the National Eisteddfod since 1880 and links to the BBC's Eisteddfod websites since 2000.