Cipolwg ar orsaf newydd Heddlu'r Gogledd yn Wrecsam

Gorsaf newydd Heddlu'r Gogledd Image copyright HEDDLU GOGLEDD CYMRU

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi manylion am orsaf newydd eco-gyfeillgar fydd yn cael ei hadeiladu yn Llai ger Wrecsam.

Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar 23 Ionawr 2017, wedi i Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, arwyddo cytundeb i gymeradwyo'r cynllun.

Ar gost o £21.5m, bydd yr adeilad eco-gyfeillgar newydd yn cynnwys paneli arbennig i gynhyrchu trydan, a system storio dŵr glaw mewn ymdrech i arbed cost yn yr hirdymor.

Bydd 200 o blismyn a staff yn gweithio ar y safle, fydd yn cynnwys 32 o gelloedd i gadw pobl sydd yn cael eu harestio yn siroedd Wrecsam a'r Fflint.

Mae disgwyl i'r orsaf fod wedi ei chwblhau erbyn mis Awst 2018.

Image copyright HEDDLU GOGLEDD CYMRU
Image caption Y tu fewn i'r orsaf newydd
Image copyright HEDDLU GOGLEDD CYMRU
Image caption Bydd 32 o gelloedd yn yr orsaf newydd