Apêl wedi ymosodiad ar ddynes ym Mangor

Heddlu'r Gogledd

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddynes ym Mangor yn ystod oriau mân fore Sul.

Dywed plismyn i'r ymosodiad ddigwydd ger mynwent Ffordd Caernarfon rhwng 01:30 a 02:00.

Fe gafodd y ddynes fân anafiadau o ganlyniad i'r ymosodiad.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â'r heddlu ar 101.