'Gall Llafur beiddgar guro'r Torïaid', medd Jo Stevens

Jo Stevens
Image caption Dyw Jo Stevens ddim yn credu bod modd ymddiried yn y Democratiaid Rhyddfrydol

Mae llefarydd Llafur ar Gymru, Jo Stevens, wedi disgrifio'r syniad na all ei phlaid ennill etholiad cyffredinol heb gymorth pleidiau eraill fel "nonsens llwyr".

Yn ôl adroddiad gan Gymdeithas Fabian mae'r blaid yn "rhy wan" i allu sicrhau grym heb gefnogaeth pleidiau eraill.

Ond dywed Ms Stevens, AS Canol Caerdydd, y gallai Llafur ennill pe bai'r blaid yn ddigon "beiddgar, credadwy a radical yn ei maniffesto a'i pholisïau".

Ar y llaw arall dywedodd Cadeirydd Llafur Cymru, Mike Payne bod Jeremy Corbyn wedi methu a "gwneud y math o argraff roedd ei gefnogwyr wedi darogan", gan ychwanegu bod Carwyn Jones yn mwynhau mwy o ymddiriedaeth yng Nghymru.

Mae adroddiad Fabian yn darogan y byddai Llafur yn ennill llai na 200 o seddi pe bai etholiad cyffredinol yn cael ei gynnal yn 2017 neu 2020, a hyd yn oed pe bai perfformiadau yn y polau piniwn yn gwella byddai hyn ddim yn ddigon i sicrhau buddugoliaeth.

Gwrthod dadl adroddiad Fabian mae Ms Stevens.

'Anodd darogan'

"Pe bai Llafur yn feiddgar, credadwy a digon radical yn eu maniffesto a'i pholisïau, yna fe all Llafur guro'r Torïaid ar ben ein hunain," meddai.

"Yn amlwg dyw'r arolygon barn ar hyn o bryd ddim yn awgrymu hynny, ond does yna ddim etholiad tan 2020 a pwy sy'n gwybod beth fydd yn digwydd cyn hynny?

"Edrychwch beth ddigwyddodd y llynedd. Mae'n anodd iawn darogan beth fydd yn digwydd yn y maes gwleidyddol."

Image copyright Wales News Service
Image caption Dywed astudiaeth Fabian fod yn rhaid i Jeremy Corbyn ymestyn ei apêl y tu hwnt i'w gefnogwyr selog

Mae Ms Stevens yn gwrthod derbyn y syniad o "gynghrair" o bleidiau sy'n gwrthwynebu'r Torïaid.

"Byddai'r pleidiau llai am weithio gyda Llafur oherwydd eu bod nhw'n credu na fyddai Llafur yn rhoi ymgeiswyr yn yr ychydig lefydd lle mae yna bosibilrwydd y gallai'r pleidiau eraill ennill," meddai.

"Ond pan mae'n dod i'r droed arall - dyw'r pleidiau llai ddim yn cadw at y fargen pan mae'n dod i beidio rhoi ymgeisydd er mwyn rhoi mwy o gyfle i Lafur ennill.

"Fel un wnaeth guro AS y Democratiaid Rhyddfrydol mewn sedd ymylol yn etholiad 2015 does gennyf ddim diddordeb o gwbl mewn unrhyw fath o gynghrair, ac mae hynny'n wir am nifer o fy nghyfeillion - a hynny am ein bod wedi gweld be wnaethon mewn clymblaid gyda'r Torïaid.

"Mae Tim Farron [arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol] wedi ei ddyfynnu yn dweud y byddai yn ffurfio clymblaid gyda'r Torïaid unwaith eto."

'Methu gwneud argraff'

Yng Nghymru, fe wnaeth Llafur ddal eu gafael ar yr awenau ar ôl etholiadau 2016 drwy gynnwys y Democrat Rhyddfrydol Kirsty Williams yn y cabinet, a drwy ddod i gytundeb gyda Phlaid Cymru.

Mae'r sefyllfa yng Nghymru ychydig yn wahanol, meddai Cadeirydd Llafur Cymru, Mr Payne.

Image caption Mae Carwyn Jones wedi ennill mwy o ymddiriedaeth na Jeremy Corbyn, medd Mike Payne

Wrth gyfeirio at Mr Jones, dywedodd ei fod wedi ennill ymddiriedaeth yn fwy na Jeremy Corbyn, ac oherwydd hynny fod brand Llafur Cymru yn gryfach.

"Ar lefel y DU mae Jeremy Corbyn wedi methu a gwneud yr argraff roedd pobl yn awgrymu y gallai ei wneud," meddai Mr Payne.

"Yn bersonol dwi ddim yn ein gweld yn ennill tir tra bod Jeremy Corbyn yn parhau yn arweinydd.

"Mae hyd yn oed ei gyfeillion pennaf yn dechrau amau a allai ennill mwyafrif."

Ddydd Sul fe wnaeth pennaeth undeb Unite, Len McCluskey awgrymu y gallai Mr Corbyn gamu o'r neilltu pe na bai perfformiadau'r blaid yn y polau piniwn yn gwella.

Ond ar ôl hynny fe wnaeth o drydar ei "gefnogaeth lawn", gan ddisgrifio Mr Corbyn fel dyn "didwyll sy'n ymladd dros gymdeithas decach".