Gwahardd ymgyrchydd gwleidyddol tra'n cynnal ymchwiliad

Paul H

Mae ymgyrchydd o'r Democratiaid Rhyddfrydol, oedd yn bwriadu bod yn ymgeisydd yn yr etholiad llywodraeth leol ym mis Mai, wedi ei wahardd o'r blaid tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Mae Paul Halliday, sydd yn wynebu gwrandawiad mewnol ar 28 Ionawr, yn dweud ei fod yn ddieuog ac nad yw yn gwybod yn union beth yw'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Roedd Mr Halliday yn ymgeisydd yn yr etholiad Cynulliad yn etholaeth Dwyrain Casnewydd yn 2016.

Dywedodd llefarydd ar ran y blaid: "Mae wedi ei wahardd ac mae ymchwiliad mewnol wedi dechrau."

Dywedodd Mr Halliday, sydd yn gyn ymgeisydd seneddol wrth BBC Cymru: "Dydw i ddim wedi cael gwybod yn iawn y cyhuddiadau yn fy erbyn.

"Rwy'n ddieuog ac fe fyddaf yn profi fy mod yn ddieuog yn y gwrandawiad."

"Mae'r blaid yn gwneud y peth iawn trwy ddilyn ei chanllawiau, trwy fy ngwahardd i tan fod yr ymchwiliad wedi dod i ben.

Ychwanegodd: "Does dim honiad o anghyfreithlondeb."