Dyn yn ceisio torri ei wddf ei hun yn llys Hwlffordd

llys hwlffordd Image copyright Wales News Service

Mae'r gwasanethau brys wedi eu galw ar ôl i ddiffynnydd geisio torri ei wddf ei hun yn Llys Ynadon Hwlffordd.

Cafodd y gwasanaeth ambiwlans eu galw am 10:20 ddydd Mercher, ac fe gafodd dau griw eu hanfon i'r digwyddiad.

Roedd Lukasz Robert Pawlowski, 33 o Ddoc Penfro, yn aros i gael ei ddedfrydu ar ôl pledio'n euog i ymosodiad rhyw.

Fe wnaeth Pawlowski afael a chusanu dynes mewn siop ym mis Hydref y llynedd.

Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Lukasz Pawlowski yn aros i gael ei ddedfrydu pan geisiodd dorri ei wddf ei hun

Yn ôl tyst o bapur newydd y Western Telegraph oedd yn y llys, roedd Pawlowski yn y doc pan ofynnodd am gael mynd i'r tŷ bach.

"Fe aeth e allan, dod nôl, dweud rhywbeth dan ei anadl ac yna dechrau torri ei wddf," meddai.

"Cafodd y llys ei wagio, ac fe gafodd e gymorth cyntaf gan y parafeddygon yn y doc."

Anafiadau difrifol

Cafodd Pawlowski ei gludo i Ysbyty Treforys mewn ambiwlans awyr gydag anafiadau sy'n cael eu disgrifio fel rhai "difrifol" gan y gwasanaeth ambiwlans.

Dyw hi ddim yn glir sut y cafodd Pawlowski afael ar yr arf a ddefnyddiodd, ac mae'n ymddangos ei fod wedi colli llawer o waed yn dilyn y digwyddiad.

Dywedodd llefarydd ar ran y llys na chafodd unrhyw un arall ei anafu yn y digwyddiad, ond nad oedden nhw am wneud sylw pellach oherwydd bod ymchwiliad yr heddlu yn parhau.

Ar Twitter, dywedodd AS Preseli Penfro, Stephen Crabb bod y newyddion yn bryderus iawn.

Ychwanegodd: "Ni ddylai unrhyw un fod mewn sefyllfa i anafu ei hunan neu eraill mewn llys."

Mae AC Canolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas, wedi ysgrifennu at y Weinyddiaeth Cyfiawnder i ofyn pa gamau sy'n cael eu cymryd i wella diogelwch.

Dywedodd ei fod yn "syndod bod diffynydd mewn llys yn gallu cael arf a all beryglu bywydau" ac y gallai'r digwyddiad fod wedi "arwain at ei farwolaeth a pheryglu eraill yn y llys".