Rhybudd am stormydd eira ar draws Cymru ddydd Iau

rhybudd eira Image copyright Thinkstock

Fe allai rhannau o Gymru weld storm eira ddydd Iau wrth i'r Swyddfa Dywydd sôn am gawodydd eira.

Mae rhybudd melyn mewn grym mewn 10 ardal ddydd Iau.

Gallai 2cm (0.8 modfedd) o eira ddisgyn ar dir isel, gyda hyd at 5 i 10cm (hyd at 4 modfedd) yn bosib ar dir uwch.

Yn ôl arbenigwr tywydd mae yna rhwng 20% a 30% siawns o storm eira mewn rhai ardaloedd penodol.

Y 10 ardal sydd wedi cael rhybudd eira yw Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Sir Fôn, Sir Benfro, Powys a Wrecsam.

Gallai fod 'na beth drafferthion i deithwyr, gyda ffyrdd a phalmentydd hefyd yn rhewi.

Am y wybodaeth ddiweddara', ewch i wefan y Swyddfa Dywydd.