Arestio gyrrwr wedi marwolaeth gwrthdrawiad Maesteg

Car Heddlu
Image caption Digwyddodd y gwrthdrawiad ar ffordd yr A4063 Stryd Bethania, Maesteg

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio ar ôl i ddynes oedrannus farw yn dilyn gwrthdrawiad ym Maesteg.

Roedd Tydfil Jenkins, 80, mewn gwrthdrawiad â char Renault Clio du wrth iddi groesi ffordd yr A4063 Stryd Bethania am 17:05 ddydd Mawrth. Bu farw yn y fan a'r lle.

Mae gyrrwr 34 oed y car yn y ddalfa ac yn cynorthwyo'r heddlu gyda'u hymchwiliad.

Dywedodd yr heddlu ei fod wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal, gyrru dan ddylanwad cyffuriau, a gyrru heb drwydded nac yswiriant.

Mae Heddlu De Cymru yn apelio ar unrhyw un oedd yn dyst i'r gwrthdrawiad neu yn dyst i'r ffordd roedd y car yn cael ei yrru cyn y gwrthdrawiad i gysylltu gyda nhw ar 101.