Polisi mewnfudo'r DU ddim yn 'atebol' i Gymru medd AS

Chris Bryant

Dyw polisi mewnfudo'r DU ddim wedi bod yn "atebol" i ofynion Cymru, yn ôl cyn weinidog mewnfudo'r wrthblaid.

Dywedodd AS Llafur, Chris Bryant y dylai Llywodraeth y DU "ddeffro i'r ffaith fod 'na wahanol rannau i'r DU a bod pwysau gwahanol ar wahanol rannau o'r economi."

Mae Mr Bryant hefyd wedi dweud nad yw'n cefnogi galwadau diweddar gan lywodraeth y DU i ystyried datganoli mewnfudo yn rhannol.

Mae'r llywodraeth wedi dweud mai'r flaenoriaeth yw adeiladu system mewnfudo "sydd yn gweithio i bawb."

Dywedodd adroddiad gan grŵp trawsbleidiol ar integreiddio cymunedol fod mewnfudo sydd wedi ei seilio ar system bwyntiau ddim yn ymateb "yn gyffredinol i ddemograffig, economi a'r gwahaniaethau diwylliannol rhwng y cenhedloedd a rhanbarthau'r etholaethau."

Bydd rhoi rheolaeth dros fewnfudo i Gymru a rhannau eraill o'r DU yn "meithrin hyder ymysg aelodau o'r cyhoedd bod y system mewnfudo yn gweithio yn eu hardal nhw" yn ôl yr astudiaeth.

Llawn anawsterau

Mae arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn wedi dweud yn gynharach yn yr wythnos bod y syniad yn "llawn anawsterau".

Wrth siarad ar raglen Sunday Politics y BBC, dywedodd Mr Bryant y byddai'n "amharod" i weld mewnfudo yn cael ei ddatganoli ond "dylai llywodraeth y DU ddeffro i'r ffaith fod 'na wahanol rannau i'r DU a bod pwysau gwahanol ar wahanol rannau o'r economi."

"Yn enwedig wrth gyfeirio at y gwasanaeth iechyd, os yw De Cymru yn teimlo fod 'na brinder llawfeddygon orthapedic yna dylai nhw allu dweud 'Esgusodwch fi, Mr neu Mrs gweinidog yn San Steffan, rydym angen i chi adael i ni weithredu yn gyflymach ar hyn'."

"Dwi'n bendant mai dyma'r sefyllfa a'r rheswm am hynny yw am fod gennym ni lywodraeth sydd ddim yn atebol."

Dywedodd llefarydd ar ran y swyddfa gartref: "Ein blaenoriaeth yw creu system mewnfudo sydd yn gweithio i bawb yn y DU ac sydd yn gallu cael ei rheoli."