Gohirio penderfyniad ar gynllun Maes Caernarfon

Maes Caernarfon Image copyright Google
Image caption Bwriad y "gofod cyfun" ar y Maes oedd annog gyrwyr i fod yn fwy ystyriol o gerddwyr

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi gohirio gwneud penderfyniad ar gynllun i wahardd lorïau rhag dadlwytho yng nghanol Caernarfon yn ystod y dydd.

Byddai'r cyfyngiadau newydd yn golygu na fyddai cerbydau yn cael gollwng nwyddau ar y Maes ger castell y dref rhwng 10:00 a 19:00.

Ond mae'r cynllun wedi codi gwrychyn rhai busnesau lleol, sy'n anhapus bod y cyfyngiad yn dechrau mor gynnar yn y dydd.

Dywedodd pennaeth dros dro yr adran rheoleiddio, Dafydd Wyn Williams eu bod wedi derbyn nifer o sylwadau ar y mater, a bod hynny wedi amlygu nad oedd y sefyllfa lawn wedi'i chynnwys yn yr adroddiad oedd gerbron y pwyllgor cynllunio ddydd Llun.

Bydd y pwyllgor yn trafod y mater eto mewn tair wythnos, ar ôl cynnal mwy o ymchwil i'r cynlluniau.

Cafodd y Maes ei ailwampio yn 2009 fel rhan o gynllun adfywio gwerth £2.5m, gyda cheir a cherddwyr yn gallu ei defnyddio.

Ond dyw'r cynlluniau newydd ddim wedi plesio Elsa Roberts Jones, sy'n rhedeg tafarn Yr Albert ger y Maes.

"Mae'r wagon yn gorfod stopio ar y Maes ac wedyn mae gennym ni gart electronig yn dod i fyny at y pyb, am fod y wagon methu ein cyrraedd ni," meddai.

'Agor yn gynt'

Dywedodd bod y lorïau sydd ar hyn o bryd yn cludo nwyddau i'w thafarn yn dod rhwng 10:30 ac 11:30.

"Os mae o'n no go rhwng 10:00 a 19:00, a bod deliveries methu dod yma, na'i boeni am na fedra i agor, fedra i ddim tradio, a dwi ddim yn gwybod lle i nôl fy nghwrw wedyn."

Ychwanegodd David Simpson, sy'n gweithio mewn siop sglodion ger y Maes: "Dwi ddim yn hapus, mae o'n stiwpid.

"Dydi lot o fusnesau ddim yn agor tan ganol dydd, [ond byddai'n] rhaid i bobl dod mewn i'w gwaith erbyn 09:30 neu 10:00."

Mae Cyngor Gwynedd eisoes wedi addasu'r oriau, ar ôl awgrymu'n wreiddiol y byddai'r cerbydau'n gorfod cadw draw o 08:00 ymlaen.

Dywedodd y cyngor bod y cynnig newydd o lwytho a dadlwytho hyd at 10:00 yn ateb pryderon rhai busnesau am y ffordd maen nhw'n derbyn nwyddau, ac ar yr un pryd yn parhau i reoli traffig ar y Maes.