Canlyniadau cyntaf arholiadau TGAU Mathemateg newydd

Test Image copyright Thinkstock

Mae'r myfyrwyr cyntaf yng Nghymru i sefyll arholiadau TGAU mathemateg ar eu newydd wedd wedi cael eu canlyniadau.

Cafodd 46.1% raddau A* i C yn yr arholiadau Mathemateg a Mathemateg Rhifedd.

Fe safodd y myfyrwyr y papurau cyntaf fis Tachwedd y llynedd.

Dechreuodd y gwaith o ddysgu'r cymhwysterau newydd yn 2015, wedi iddyn nhw gael eu cyflwyno fel rhan o ymdrechion i wella safonau rhifedd.

'Balch o'r llwyddiannau'

Dywedodd Gareth Pierce, prif weithredwr bwrdd arholi CBAC: "Fe ddylai myfyrwyr ac athrawon yng Nghymru fod yn falch iawn a'r llwyddiannau sydd i'w gweld yn nghanlyniadau'r cymhwysterau newydd."

Ychwanegodd: "Wrth gwrs, mae digon o amser ar ôl ym mlwyddyn 11 i'r ymgeiswyr hynny sy'n dymuno gwella ar y radd y cawson nhw'r tro hwn."

Dechreuodd athrawon ddysgu'r cymhwysterau ym mis Medi 2011 a bydd mwyafrif y disgyblion yn sefyll yr arholiadau, yn ôl yr arfer, yn yr haf.

Mae'r cymhwyster Rhifedd TGAU yn asesu'r mathemateg y bydd disgyblion eu hangen yn eu bywydau bob dydd, yn y gwaith, ac mewn pynciau eraill yn yr ysgol.

Cafodd dros 12% o'r bron i 29,000 a safodd yr arholiad hwnnw radd A neu A*.

Mae cymhwyster Mathemateg TGAU yn cynnwys agweddau sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau gwyddonol, technegol a mathemateg pellach.

O'r 22,686 a safodd yr arholiad hwn, fe gafodd 10% raddau A neu A*.

Codi Safonau

Wrth longyfarch y myfyrwyr, dywedodd yr ysgrifennydd addysg, Kirsty Williams, mai nod y cymwysterau "a wnaed yng Nghymru" yw codi safonau drwy ganolbwyntio'n fwy manwl ar lythrennedd a rhifedd.

"Mae'r cymwysterau newydd hyn yn rhan o ddiwygiadau helaeth i'n system addysg sy'n rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth gywir i'n pobl ifanc fel y gallan nhw ffynnu yn y byd modern.

"Mae hyn yn ganolog i'n cenhadaeth genedlaethol o godi safonau a sicrhau bod pawb yn cael cyfle i lwyddo."

Maen nhw'n cael eu hystyried yn wahanol iawn i'r hen arholiadau TGAU, gyda rhybuddion i gymryd gofal pan yn eu cymharu a chanlyniadau yn y gorffennol.

Yn y flwyddyn academaidd gyflawn y llynedd, cafodd 65.5% o ddisgyblion 16 oed raddau A* i C.