Troseddwr rhyw yn osgoi carchar i dderbyn triniaeth

Bernard Merrells
Image caption Cafodd Bernard Merrells ei ddedfrydu i flwyddyn o garchar, wedi'i ohirio am ddwy flynedd

Mae troseddwr rhyw wedi osgoi dedfryd o garchar ar ôl i farnwr ddweud na fyddai'n llwyddo i ddiogelu'r cyhoedd.

Cafodd Bernard Merrells, 52 oed o Glydach yn Abertawe, ei arestio gan yr heddlu ar ôl cael ei ddal gan ddyn arall ar-lein.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Merrells yn credu ei fod yn gyrru negeseuon anweddus at ferch 13 oed, a'i fod yn bwriadu cwrdd â hi.

Ond mewn gwirionedd roedd yn siarad ag aelod o'r cyhoedd oedd yn ffugio bod yn ferch, ac a basiodd y dystiolaeth ymlaen i'r heddlu.

'Mwy adeiladol'

Dywedodd y Barnwr Peter Heywood bod yr achos "yn amlwg yn pasio'r trothwy ar gyfer dedfryd o garchar", ond penderfynodd ar ddedfryd o garchar wedi'i ohirio.

Yn ôl Mr Heywood, byddai'n rhaid iddo osod dedfryd o bedair blynedd o garchar yn syth i Merrells gael triniaeth troseddwr rhyw yn y carchar.

"Yn fy marn i mae'n ddedfryd fwy adeiladol, fydd yn gwneud mwy i ddiogelu'r cyhoedd na'i garcharu a'i gael yn ôl ar y stryd mewn chwe mis," meddai.

"Mae rhestr aros enfawr ar gyfer y driniaeth yma mewn carchardai. Byddai'n rhaid i mi osod dedfryd o bedair blynedd er mwyn i chi gael y driniaeth yno.

"Ond dyw'r canllawiau dedfrydu ddim yn rhoi'r opsiwn yna i mi, felly rydw i am gymryd cam eithriadol."

Image copyright PA

Clywodd y llys bod Merrells wedi gyrru negeseuon, lluniau a fideo anweddus i'r 'ferch' ar y we.

Dywedodd Craig Jones ar ran yr erlyniad: "Fe wnaeth y diffynnydd ofyn am ryw ac roedd trafodaeth am gwrdd mewn gwesty.

"Fe wnaeth yr unigolyn - oedd yn ffugio bod yn 'Roxy Jones' - ei gwneud yn gwbl amlwg ei bod yn 13 oed, ac fe wnaeth ef [Merrells] ei gwneud yn amlwg ei fod yn ei 50au."

Pledio'n euog

Fe wnaeth y diffynnydd bledio'n euog i un cyhuddiad o geisio ysgogi cyfathrach rhywiol gyda phlentyn.

Cafodd Merrells ei ddedfrydu i flwyddyn o garchar, wedi'i ohirio am ddwy flynedd a bydd ar y gofrestr troseddwyr rhyw am 10 mlynedd.

Bydd yn rhaid iddo hefyd gydymffurfio â gorchymyn atal niwed rhyw, sy'n ei atal rhag cysylltu â merched dan 18 oed.

Dywedodd y barnwr wrth Merrells y byddai'n cadw llygad ar ei gynnydd, ac y byddai'n delio ag ef yn bersonol pe byddai'n ymddangos gerbron llys eto.