Gobeithio codi 'dros £350,000' i'r Eisteddfod ym Môn

Published
Pynciau Cysylltiedig
image captionDerec Llwyd Morgan yw cadeirydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn eleni

Mae cadeirydd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn wedi dweud ei fod yn gobeithio y bydd trigolion lleol yn codi mwy o arian na'u targed gwreiddiol ar gyfer y Brifwyl eleni.

Daeth sylwadau Derec Llwyd Morgan yn dilyn cadarnhad bod Cronfa Leol yr ynys wedi cyrraedd eu targed o godi £325,000, a hynny dros chwe mis yn gynt na'r nod a osodwyd.

Ychwanegodd prif weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts fod "brwdfrydedd a gwaith caled trigolion Môn wedi bod yn arbennig" a'u bod yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu.

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ger Bodedern ym mis Awst ac yn costio tua £3.5m, ac mae disgwyl iddi ddenu dros 150,000 o ymwelwyr i'r ardal.

Dywedodd yr Athro Morgan fod yr ymdrechion codi arian, drwy ddigwyddiadau megis gigiau, cyngherddau a nosweithiau llawen, wedi magu cenhedlaeth newydd o bobl fyddai'n parhau i fod yn weithgar.

"Mae ambell ardal sydd yn dal heb godi'r swm a nodwyd iddyn nhw, ond mae rhyw 20 ardal wedi casglu mwy na'r hynny a ofynnwyd," meddai wrth BBC Cymru Fyw.

image captionCafodd y Brifwyl ei chynnal yn Sir Fynwy y llynedd - oedd yn cynnwys pafiliwn newydd

"Mi ddaw 'na beth arian o'r rheiny dros yr wythnosau nesaf, a 'dan ni'n disgwyl y bydd dros £350,000 wedi'i gasglu erbyn y diwedd. Dim ond 10% o'r arian ar gyfer yr Eisteddfod yw hynny wrth gwrs, ond mae pob ceiniog yn cyfrif.

"Mae gennym ni rŵan griw o bobl sydd efo'r arbenigedd yna o ran gallu codi arian at ddigwyddiadau ac elusennau.

"Un o'r pethau dwi'n gobeithio fyddan nhw'n gadael ar ôl fydd gweithlu fydd yn fodlon dod at ei gilydd i drefnu pethau, byddin o bobl ifanc a chanol oed yn codi arian, a gobeithio y byddan nhw'n dal i weithio'n gymdeithasol a diwylliannol ymhell wedi i'r Eisteddfod fod yma."

Ychwanegodd Elfed Roberts: "Mae'r Gronfa Leol a'r cyswllt cymunedol a chymdeithasol sy'n deillio o'r gweithgareddau'n rhan greiddiol o waith yr Eisteddfod yn lleol dros gyfnod o bron i ddwy flynedd cyn wythnos yr Eisteddfod, a'r gobaith yw y bydd yn esgor ar ragor o ddigwyddiadau Cymraeg mewn ardal yn y dyfodol ar ôl cynnal yr Eisteddfod.

"Mae gallu a phrofiad pobl Môn wrth drefnu a chynnal digwyddiadau wedi bod o gymorth arbennig i ni, ac mae wedi bod yn bleser gweld cynifer o weithgareddau'n digwydd yn enw'r Eisteddfod."

Pynciau Cysylltiedig