Cyfarwyddwr yn dod o hyd i hen ffilm o Lanymddyfri

Ffilm Llanymddyfri

Mae cyfarwyddwr ffilm, a weithiodd ar ffilmiau fel yr Italian Job a James Bond, wedi ail-ddarganfod y ffilm wnaeth ei ysbrydoli i ddilyn gyrfa yn y diwydiant 60 mlynedd yn ôl.

Tra'r oedd David Wynn-Jones yn ddisgybl yng Ngholeg Llanymddyfri, gwelodd ffilm oedd wedi'i neud gan rai o'r plant hŷn.

Wnaeth o byth anghofio'r ffilm, ac ar ôl chwilio'n ddyfal amdani, mae wedi dod o hyd i'r ffilm mewn atig.

Nawr, mae Mr Wynn-Jones wedi teithio o'i gartref yn Surrey yn ôl i'r coleg, gyda'r gobaith y bydd y ffilm yn annog mwy o bobl i gyfrannu at archif ddigidol newydd i'r ysgol.

Image caption Mae David Wynn-Jones yn ddiolchgar i'w lysfeistr Ysgol Llanymddyfri, Carwyn James am annog ei ddiddordeb ym myd y ffilm

Mae'r ffilm, gafodd ei ffilmio gan ddisgyblion yn y 1950au cynnar yn dangos bywyd pob dydd yn yr ysgol.

"Pan ddes i yma yn 1958, roedd dau fachgen wedi gwneud y ffilm yma, fe weles i o ac fe greodd cryn dipyn o argraff arna i," meddai Mr Wynn-Jones, sy'n wreiddiol o Dywyn.

"Roeddwn ni'n caru ffilmiau - yn gweithio yn y sinema leol hefyd.

"Mae un siot ynddo y byddai wastad yn cofio, y seiri yn gweithio ar y tŷ gwydr, ac mae'r siot ar ei wyneb o'r tu mewn.

"Roeddwn ni hefyd yn lwcus iawn o gael llysfeistr ysbrydoledig - Carwyn James - wnaeth fy helpu a fy annog."