Carcharu mam am gynllwynio i gam-drin ei merch ei hun

Stuart Bailey Image copyright PA
Image caption Cafodd Stuart Bailey ei garcharu am 13 mlynedd am gynllwynio i dreisio merch o dan 13 oed

Mae dynes wnaeth gynllwynio i adael i bedoffeil dreisio ei merch saith oed wedi cael ei charcharu am naw mlynedd.

Fe wnaeth y ddynes, sydd ddim wedi ei henwi am resymau cyfreithiol, drefnu ymosodiad rhyw ar y ferch gyda Stuart Bailey mewn cyfres o negeseuon tecst.

Cafodd Bailey, 54 oed o Ynysybwl, Pontypridd, ei garcharu hefyd am 13 mlynedd, wedi i'r ddau eu cael yn euog o gynllwynio i dreisio merch o dan 13 oed mewn achos ym mis Rhagfyr.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod y fam wedi prynu tabledi cysgu i roi i'w merch, a'i bod wedi gyrru lluniau noeth ohoni at Bailey.

Cafodd cynllwyn y ddau ei ddarganfod wedi i bartner y ddynes weld y negeseuon ar ei ffôn a hysbysu'r heddlu.

Fe gafwyd Bailey yn euog hefyd o annog dosbarthu lluniau anweddus o blentyn ac annog ymosodiad rhyw ar blentyn.

Image caption Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod y fam wedi prynu tabledi cysgu i roi i'w merch

Roedd Bailey wedi gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn, gan ddweud ei fod yn cael ei "gyffroi" drwy anfon negeseuon "erchyll a ffiaidd" at bobl.

Roedd y fam hefyd wedi dweud wrth y llys ei bod hi'n cael ei "blacmelio a'i bwlio" gan Bailey a'i fod wedi ei "bygwth gyda thrais".

Sgyrsiau tebyg

Dywedodd y barnwr, y Cofiadur Eleri Rees, bod Bailey wedi cysylltu â nifer o fenywod ar wefan Plenty Of Fish.

Roedd "patrwm" bod Bailey yn dechrau sgwrsio am weithredoedd rhyw anghyfreithlon, gan weld pa mor bell y byddai'n gallu gwthio'r merched.

"Byddai'r sgwrs, oni bai y byddai'r merched yn dod ag ef i ben, yn cynyddu i'w hannog i gymryd rhan mewn gweithredoedd rhyw gyda phlant," meddai.

Ar ôl i'r ddau gael eu harestio, daeth i'r amlwg bod Bailey yn cael sgyrsiau tebyg gyda merched eraill.

Clywodd y llys bod Bailey hefyd wedi dweud y byddai'r fam yn derbyn rhwng £200 a £300 am adael iddo dreisio ei merch.

Cafodd y ddau ddiffynnydd hefyd orchymyn atal niwed rhyw.

Straeon perthnasol