Camgymeriadau 'annerbyniol' mewn llawlyfr TGAU Mathemateg

Maths
Image caption Roedd llawlyfr 'Mastering Mathematics for WJEC Practice Book: Higher' yn cynnwys hyd at 90 o gamgymeriadau.

Mae llawlyfrau adolygu ar gyfer arholiadau TGAU Mathemateg wedi cael eu galw'n ôl gan gyhoeddwyr, ar ôl i ymchwiliad ddangos nifer o gamgymeriadau.

Edrychodd ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd drwy lyfrau mathemateg pum corff arholi gwahanol yn y DU, gan ddarganfod camgymeriadau ym mhob un o'r llyfrau.

Mae'r ymchwil i raglen The One Show y BBC yn dangos bod llawlyfr 'Mastering Mathematics for WJEC Practice Book: Higher' yn cynnwys hyd at 90 o gamgymeriadau.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyhoeddwyr bod "pawb yn gwneud camgymeriadau", a'u bod yn falch bod y camgymeriadau wedi eu darganfod.

'Dryslyd'

Mae'r tîm o ddarlithwyr a myfyrwyr PhD o Ysgol Fathemateg y brifysgol wedi datgan bod tri ymhob 50 cwestiwn yn cynnwys camgymeriadau sy'n gamarweiniol neu sy'n rhoi ateb cwbl anghywir.

Dywedodd Dr Matthew Lettington, oedd yn gyfrifol am yr ymchwil, fod y camgymeriadau yn "annerbyniol ac yn ddryslyd i unrhyw ddisgybl beth bynnag yw eu gallu".

Mae'r cyhoeddwyr Hodder Education wedi ymddiheuro am y camgymeriadau ac mae'r llawlyfrau nawr yn cael eu hail-argraffu.

Maen nhw hefyd wrthi'n cysylltu gydag ysgolion ac yn dweud wrthyn nhw am ddinistrio'r cyhoeddiadau cyntaf.

'Pawb yn gwneud camgymeriadau'

Dywedodd prif weithredwr grŵp Hodder Education, Lis Tribe: "Mae pawb yn gwneud camgymeriadau. Rydym yn gwneud ein gorau.

"Rydym wedi gwneud camgymeriad. Mae'r broses wedi methu wrth beidio edrych yn derfynol ar y llawlyfr, dylai hynny fod wedi digwydd ac mae'n bryder i mi a'r tîm.

"Rydym yn ddiolchgar i raglen The One Show am dynnu ein sylw at y camgymeriadau a'n galluogi ni i wneud yn iawn am y rheiny."

Dywedodd llefarydd ar ran y corff arholi, CBAC: "Rydym wedi gweithio gyda Hodder i gynhyrchu gwaith ardystiedig. Ond nid yw'r llawlyfr yma wedi bod drwy ein proses ardystio.

"Nid ni sy'n gyfrifol am y cynnwys, felly ni allwn wneud unrhyw sylw.

"Wrth gwrs, os bydd unrhyw un yn ein gwneud yn ymwybodol o unrhyw gamgymeriadau mewn llawlyfrau sydd heb fod drwy'r broses ardystio, fe fyddwn yn gwneud ymdrech i roi gwybod i'r cyhoeddwyr perthnasol."