Denu pawb i ganu

Sych a diflas neu wledd fywiog a lliwgar? A hithau yn Ddiwrnod Opera ar 8 Chwefror mae 'na ymgyrch i geisio denu pobl o bob oed a chefndir i gymryd rhan ac i weld perfformiadau byw.

Emma Flatley o gwmni Opera Cenedlaethol Cymru fu'n sôn mwy wrth Cymru Fyw am y cynlluniau:


'Dyn ni'n cynnal 62 prosiect ar draws Cymru a Lloegr ar gyfer pobl ifanc a phobl yn y gymuned o bob oed, ond yn bennaf 'dyn ni'n canolbwyntio ar ysgolion a datblygu talent ifanc.

Mae'r rhaglen Opera Ieuenctid wedi bodoli ers 2003. Ar hyn o bryd mae tua 80 canwr o 11 i 8 oed yn cymryd rhan, ac mae yna restr aros, sy'n amlwg yn dangos poblogrwydd y peth!

Image copyright Opera Cenedlaethol Cymru

Mae 'na grŵp hefyd rhwng 18 a 25 sy'n perfformio bob yn ail flwyddyn mewn perfformiadau proffesiynol - mae'n union fel cynhyrchiad proffesiynol arferol, ac mae'r wasg yn dod i adolygu'r sioeau fel unrhyw berfformiad arferol arall.

'Dyn ni ar fin sefydlu'r un rhaglen yn y gogledd, yn Venue Cymru, ac hefyd yn Birmingham, ac yn gobeithio creu cynhyrchiad ar y cyd rhwng yr holl grwpiau yn 2020.

Meithrin talent

Y nod yw cynnig cyfleoedd arbennig i bobl ifanc o fewn y celfyddydau na fyddai modd iddyn nhw eu cael yn nunlle arall. Mae hefyd yn rhoi'r cyfle i'r cantorion talentog hynny ry'n ni'n eu gweld mewn ysgolion i gael y cyfle i fynd ymlaen i dderbyn mwy o hyfforddiant. O grŵp o ryw 80, mae tua 10 yn parhau i gael hyfforddiant yn y maes opera neu sioe gerdd.

Dyn ni'n mynd i ryw wyth ysgol yng Nghaerdydd a'r Cymoedd bob wythnos, ac yn dysgu pobl ifanc sut i ganu, perfformio, straeon yr operâu, a thrwy hynny rydyn ni'n recriwtio pobl ifanc i'n grŵp opera ieuenctid. Mae'n bwysig mynd i ysgolion o fewn ardaloedd difreintiedig oherwydd ein bod ni'n trio cynnig cyfleoedd i blant fyddai, o bosib, ddim yn eu cael fel arfer.

Mae 'na ysgoloriaethau ac arian teithio ar gael fel bod yna lai o rwystrau iddyn nhw gymryd rhan.

Ddim yn cŵl?

'Dyn ni'n dechrau mynd i ysgolion tua blwyddyn 5, a'r oed yna, dydy'r rhan fwyaf ohonyn nhw erioed wedi dod ar draws opera o'r blaen, felly tydyn nhw ddim yn gwybod fod opera i fod yn 'rhywbeth i'r elît' neu yn rhywbeth 'hynafol'.

Dwi'n meddwl mai oedolion sy'n meddwl fod opera ddim yn cŵl, ac felly bod rhaid gwneud hip-hop gyda'r plant! Ond mae'r plant yn ei dderbyn am beth ydyw.

Be' 'dyn ni'n i wneud i ddechrau ydy trafod y stori, ac mae'r plant wrth eu boddau yn gweithio ar y stori, a'i addasu a defnyddio'u dychymyg i'w newid. Mae'r stori yn eu tynnu i mewn, a does yn ddim terfyn ar y posibiliadau o fewn opera.

Gallwch ei wneud mor ddramatig ag yr hoffech chi - ac fe sylwch ar blant yr oed yna, fod ganddyn nhw ddim cywilydd, ac yn mynd amdani!

Image copyright Opera Cenedlaethol Cymru

Ar-lein, ar alw ac yn y theatr

Mae hi gymaint haws profi opera'r dyddiau hyn. Ti'n gallu mynd ar-lein a gweld beth mae pobl eraill yn ei wneud. Mae llawer o gerddorion cyfoes yn arbrofi â cherddoriaeth glasurol y dyddiau yma, felly mae'r ffin rhwng hen a newydd wedi diflannu - a does gan pobl ifanc ddim yr un safbwyntiau ddim mwy.

'Dyn ni'n ffilmio ein hoperâu fel y gall pobl eu gwylio ar alw ar y we. Felly, mae modd iddyn nhw gael blas gyntaf, cyn penderfynu mynd i weld perfformiad byw.

Erbyn hyn mae 'na docynnau rhad ar gael ee tocynnau am £5 i rai dan 30 oed fel y gall rhagor o bobl gael y cyfle i weld opera byw.

Image copyright Opera Cenedlaethol Cymru
Image caption Bydd Opera Cenedlaethol Cymru yn teithio'r DU gyda cynhyrchiad o La bohème gan Puccini tan ddiwedd Ebrill 2017

Balchder

Mae'r plant sy'n ymwneud â'r WNO yn falch iawn ohono, ac yn gwir fwynhau'r cyfrwng. Yn ddiweddar, wrth weithio â chôr mewn ysgol yn Sblot, Caerdydd, ar gyfer cyngerdd i deuluoedd, cododd un bachgen, oedd wastad yn cambihafio, ar ei draed a datgan: "dwi'n caru opera - dwi'n meddwl ei fod e'n wych!" Ac roedd yr holl athrawon yn syn!

Roedd y bachgen yma wedi derbyn profiad na fyddai, efallai, wedi ei gael fel arall, ac wrth ei fodd, a dyna beth dwi'n meddwl sydd mor bwysig am ein gwaith ni.


Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Shân Cothi yn dathlu Diwrnod Opera gyda Eileen Price a Dulais Rhys.