Aelodau Cynulliad i gael pleidlais ar danio Erthygl 50

Brexit

Bydd Aelodau Cynulliad yn cael pleidlais ar ddechrau proses Brexit ai peidio, yn ôl Carwyn Jones.

Ond mae disgwyl i Brif Weinidog Cymru bwysleisio wrth ei gyd-wleidyddion ym Mae Caerdydd na fyddan nhw'n gallu rhwystro Erthygl 50 rhag cael ei thanio.

Dywedodd Mr Jones ei fod yn siomedig dros ddyfarniad y Goruchaf Lys dd, oedd wedi dweud nad oedd yn rhaid i San Steffan gael caniatád ACau cyn dechrau'r broses o adael yr UE.

Ond mynnodd y byddai dyletswydd "gwleidyddol" ar Lywodraeth y DU i nodi canlyniad y bleidlais yn y Senedd.

'Mynegi barn'

Roedd dyfarniad y Goruchaf Lys wedi datgan nad oedd gan y Cynulliad hawl i atal y penderfyniad i danio Erthygl 50.

Mae disgwyl i'r Prif Weinidog Theresa May gyflwyno papur gwyn yn amlinellu ei chynlluniau ar gyfer Brexit, ac fe allai bil seneddol ar gyfer dechrau trafodaeth â'r UE gael ei chyflwyno mor fuan â'r wythnos nesaf.

"Dwi'n meddwl mai'r geiriau pwysig oedd nad oedd rheidrwydd cyfreithiol i ofyn ein caniatâd ni. Ond yn gyfansoddiadol, mae angen," meddai Carwyn Jones wrth raglen The Wales Report BBC Cymru.

"Bydd pleidlais yn y Cynulliad ar Erthygl 50. Mae'n bwysig bod cyfle i aelodau fynegi eu barn."

Mae disgwyl iddo ddweud wrth aelodau Llafur fodd bynnag na allen nhw "wyrdroi canlyniad y refferendwm", ond bod angen i'r broses ddigwydd yn y "ffordd leiaf niweidiol posib i Gymru a Phrydain".

Image caption Ddydd Mawrth fe ddyfarnodd y Goruchaf Lys y byddai'n rhaid i Lywodraeth y DU ofyn caniatâd San Steffan - ond nid y llywodraethau datganoledig - cyn tanio proses Brexit

Dywedodd y Prif Weinidog hefyd y byddai'n "hurt" rhuthro i benderfyniad ar a ddylid cynyddu'r nifer o Aelodau Cynulliad ai peidio.

Bydd y Cynulliad yn cael y pŵer i gynyddu nifer ei haelodau pan fyddan nhw'n derbyn grymoedd newydd fel rhan o Fesur Cymru.

Ond fe awgrymodd Carwyn Jones na fyddai'n ddoeth cynyddu nifer y gwleidyddion yng Nghymru - er y gallai mwy o ASau fod yn ateb petai nifer Aelodau Seneddol Cymru yn gostwng.

Dywedodd hefyd ei fod yn parhau i fod o blaid gostwng yr oedran pleidleisio yng Nghymru i 16.

Bydd The Wales Report yn cael ei darlledu ddydd Mercher 25 Ionawr am 22:40 ar BBC One Wales.