Cyngor Caerdydd yn cefnogi'r Fargen Ddinesig

Caerdydd

Mae cynllun gwerth £1.2bn i hybu twf economaidd yn ne-ddwyrain Cymru wedi derbyn cefnogaeth Cyngor Caerdydd.

Bydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweld £734m yn cael ei fuddsoddi mewn cynllun Metro a £495m ar brosiectau eraill.

Fe wnaeth Cyngor Caerdydd gefnogi adroddiad ar y cynllun mewn cyfarfod nos Iau.

Mae Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful eisoes wedi cefnogi'r cynllun, a bydd saith cyngor arall yn pleidleisio arno dros yr wythnosau nesaf.

Image caption Dywedodd Phil Bale bod y cynllun yn "foment arwyddocaol yn hanes y ddinas a'r rhanbarth"

Dywedodd arweinydd Cyngor Caerdydd, Phil Bale, bod y fargen ddinesig yn gynllun "allweddol".

"Dy'n ni'n rhan ganolog o ranbarth sy'n cynrychioli dros hanner economi Cymru, ond mae prifddinas-ranbarth Caerdydd ar ei hôl hi o'i gymharu ag ardaloedd tebyg yn Lloegr, ac mae dinasoedd y DU hyd yn oed yn bellach y tu ôl i rai yn Ewrop," meddai.

"Dros ei holl gyfnod, dy'n ni'n disgwyl y bydd y cynllun yn darparu hyd at 25,000 o swyddi newydd, ac yn denu £4bn yn ychwanegol o fuddsoddiad o'r sector preifat."