Beth sydd mewn llun?

emoji Image copyright SPL

Mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi'n defnyddio'r symbolau yn ddyddiol mewn e-byst, negeseuon testun ac ar y cyfryngau cymdeithasol, ac o 24 Mai mae baner y Ddraig Goch ar gael yn y casgliad o 'emojis'.

I ddathlu'r garreg filltir beth am roi eich gwybodaeth chi o emojis ar waith?

Rydyn ni wedi llunio cwis yn defnyddio rhai o'r emojis yma i greu teitlau caneuon, cyfresi teledu, ffilmiau neu lyfrau Cymraeg. Faint ydych chi'n nabod?

Mae'r atebion i'w gweld ar waelod y dudalen. Mwynhewch :)


1. Nofel a chyfres deledu...un rhwydd i ddechrau:


2. Y nofel orau erioed?


3. Un o chwedlau'r Mabinogi:


4. Un o glasuron T Llew Jones:


5. Nofel sy'n digwydd ym mhentref Hirfaen:


6. Nofel sydd hefyd yn ffilm boblogaidd:


7. Cân bop o 1985:


8. "Mae'r ci wedi ei fwyta e" -a yw hwn yn un o esgusodion disgyblion Ysgol Porth y Glo am beidio â'i wneud e mewn pryd?


9.Ydy Edward H yn eich dychryn ar ôl iddi hi dywyllu?


1. Cyw Haul

2. Un Nos Ola' Leuad

3. Blodeuwedd

4. Tân ar y Comin

5. Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr

6. Martha, Jac a Sianco

7. Dwylo Dros y Môr

8. Gwaith/Cartref

9. Ysbryd y Nos