Dedfrydu 10 am greu fferm ganabis ym Merthyr Tudful

ffatri gyffuriau Image copyright Wales news service

Mae 10 o ddynion wedi eu dedfrydu i garchar ddydd Llun, ar ôl i wersyll teithwyr ym Merthyr Tudful, a gafodd grantiau werth £3m gan Lywodraeth Cymru, gael ei droi yn ffatri ganabis enfawr.

Roedd hyd at hanner y 24 o garafannau ar y gwersyll yn cael eu defnyddio ar gyfer tyfu'r cyffuriau, a hynny ar raddfa mor fawr nes eu bod yn cynhyrchu gwerth £340,000 o gyffuriau y flwyddyn.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful fod y dynion a adeiladodd y ffatri yn honni bod y cyffuriau ar gyfer defnydd personol.

Mae safle sipsiwn Glynmill wedi derbyn £3m mewn grantiau gan Llywodraeth Cymru ar gyfer gwelliannau, gan gynnwys neuadd gymunedol, blociau toiled a gwaith tirlunio.

Fe ddaeth yr heddlu o hyd i 453 o blanhigion ar y safle sy'n gartref i hyd at 120 o bobl.

Dyma benllanw ymgyrch ar y cyd rhwng swyddogion arfog a'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol.

Dywedodd Ieuan Morris ar ran yr erlyniad: "Roedd hwn yn grŵp oedd wedi'i drefnu, a oedd yn ymwneud â chynhyrchu canabis oedd werth rhwng £90,000 a £ 340,000.

"Yn y cyrch ar y safle ym mis Chwefror y llynedd, cafwyd hyd i blanhigion canabis yn cael eu tyfu gyda systemau hydroponeg soffistigedig.

"Roedd y planhigion canabis o wahanol gyfnodau o dwf yn amlwg yn cael eu cynhyrchu ar raddfa fawr."

Image copyright Wales news service

Fe gyfaddefodd Andrew Jakes (37 oed), Adam Jones (24), Barry Jones (34), Brinnie Mochan (19), Peter Gilheaney (18), Steven Francis Gilheaney (34), Martin Gilheaney (27), a Peter Patrick Gilheaney (37), i gyd o wersyll Glynmill, i gynllwynio i gynhyrchu canabis.

Fe gafodd Steven Gilheany ei ddedfrydu i chwe mis a Martin a Peter Gilheaney i wyth mis dan glo.

Cafodd y pump arall ddedfrydau o rwng 6 ac 8 mis wedi'u gohirio am flwyddyn.

Fe blediodd dau arall - Edward Probert, 28 oed o Bont-y-pŵl, a William Williams, 20 oed o Ferthyr Tudful - hefyd yn euog i'r un cyhuddiad.

Derbyniodd Probert ryddhad amodol ac fe gafodd Williams ddedfryd o bum mis mewn gorchymyn adsefydlu ieuenctid, wedi ei ohirio am 12 mis.

Dywedodd y Barnwr Richard Twomlow: "Mae'n bosib y bydd yr holl wir ynghylch tyfu canabis ar y safle byth yn hysbys.

"Mae eich troseddu mor ddifrifol nes mai dim ond dedfryd o garchar y gellid ei gyfiawnhau."

Fe gafodd pedwar arall sy'n byw ar y safle eu clirio pan fethodd yr achos oherwydd bod y dyn busnes sy'n berchen ar y gwersyll wedi gwrthod rhoi tystiolaeth yn y llys, ond yna cafodd y dyn busnes ei erlyn am ddirmyg llys ar ôl i'r achos fethu. Cafodd ddirwy o £ 500 am ddirmyg llys gan y barnwr.