Doctor Pwy?

dr who

Ar 16 Gorffennaf bydd y gyfrinach fawr yn cael ei datgelu. Mi gawn ni wybod pwy fydd yn olynu Peter Capaldi fel Doctor Who.

Yr Albanwr oedd y 12fed actor i chwarae'r cymeriad poblogaidd ers i'r gyfres gynta' lanio ar y sgrin fach nôl yn 1964.

Ers 2005 mae'r gyfres wedi cael ei chynhyrchu gan BBC Cymru. Ydy hi'n bryd felly i Gymro neu Gymraes gael teithio nôl a 'mlaen mewn amser? Dyma gynigion Cymru Fyw ar ambell i ymgeisydd 'cymwys':


Jamie Roberts

Does dim amheuaeth am ddewrder canolwr Cymru, Jamie Roberts. Byddai'r rhan fwyaf o elynion y Doctor yn cael traed oer wrth weld Jamie yn rhuthro tuag atyn nhw. Mae o hefyd yn foi clyfar iawn ac wrth gwrs yn ddoctor ei hun, ac wedi cyflawni hynny er ei fod o wedi cael ei addysg yn Gymraeg, credwch neu beidio!


Charlotte Church

Mae merched wedi cadw cwmni ar anturiaethau'r Doctor ar hyd y blynyddoedd, ond beth am symud gyda'r oes mewn mwy nag un ffordd trwy ddewis menyw i'r rôl? Mae Charlotte Church yn ddi-flewyn-ar-dafod a fyddai hi ddim yn cymryd unrhyw nonsens gan unrhyw garfanau estron fyddai â'u bryd ar reoli'r bydysawd.

Mae hi wedi bod yn llafar ei gwrthwynebiad i Donald Trump ac yn protestio am anghyfiawnderau'r byd modern. Petai hi'n wynebu cyfyng gyngor wrth ddod wyneb-yn-wyneb â gelyn o blaned arall mi fyddai Charlotte yn gallu defnyddio ei harf mwyaf grymus - ei llais angylaidd. Byddai canu'n swynol yn siŵr o hudo unrhyw ddihiryn!


Rhys Mwyn

Does dim ofn gan y cerddor a'r archeolegydd gymryd 'cam i'r tywyllwch'. Mi fyddai Rhys yn ei elfen yn cael teithio nôl mewn amser i ddarganfod mwy am hanes y darganfyddiadau hanesyddol y mae o'n ymddiddori ynddyn nhw yn y byd go iawn.

Gyda'r Tardis wrth law i arbed ar yr hen goesau 'na, fyddai ddim angen iddo fo redeg i Baris o hyn ymlaen. Mae'n siŵr y byddai 'na bennod arbennig yn mynd â ni nôl i chwyldro pync 1976 hefyd ac, wrth gwrs, mae Rhys wedi hen arfer efo 'chydig o anhrefn.


Dewi Llwyd

Mae Dewi wedi hen arfer delio gyda gwrthdaro a chadw trefn ar rai o'n gwleidyddion mwya' penboeth. Mae ambell un yn swnio fel dalec felly fyddai delio efo'r cymeriadau estron ddim yn taflu Dewi oddi ar ei echel. Byddai ei natur gymodlon yn ddefnyddiol mewn sefyllfa anodd:

"Dewch, dewch Davros, rhowch gyfle i'r Master gael dweud ei ddweud."

Gan ei fod yn gallu teithio mewn amser, byddai'n gallu dyfarnu mewn unrhyw anghydfod yn y bydysawd. Y fantais fawr, wrth gwrs, ydy y byddai digon o amser ganddo fo hefyd i fod yn ôl ym Mangor erbyn pump i gyflwyno'r Post Prynhawn.


Ruth Jones

Mae gan Ruth Jones rinweddau amrywiol fyddai'n ei helpu i daflu llwch i lygaid unrhyw elyn. Byddai cymuned Pontyberry ar chwâl oni bai am allu Stella, y cymeriad y mae hi'n ei chwarae, i roi 'chydig o faldod i'r trigolion a'u tywys trwy gyfnodau anodd.

Mae hi'n fwy adnabyddus am chwarae rhan Nessa yn y gyfres Gavin and Stacey. Fyddech chi'n teimlo'n hyderus yn cyfarfod y ferch yn y lledr du a'r tatŵ ar noson dywyll? Na ninnau chwaith! Byddai gweld y llygaid mawr 'na yn drwch o fascara yn ddigon i godi iâs ar rai o elynion pennaf y Doctor.


Dai Jones

Mae'n siŵr bod Dai wedi cyfarfod pob ffermwr yng Nghymru erbyn hyn wrth ddilyn eu hynt a'u helynt yn Cefn Gwlad. Byddai Doctor Who yn rhoi cyfle i Dai chwilio am borfeydd newydd ar blanedau estron. Mae'n siŵr y byddai'n cwrdd â llwyth o gymeriadau ffraeth wrth iddo deithio nôl a 'mlaen yn y Tardis.

"Ers faint 'dych chi 'di bod yn ffermio fa'ma ar y blaned Zog 'te Bryn?!"