ACau wedi'u 'camarwain' am leoliad Awdurdod Treth Cymru

Carwyn Jones a Sian Gwenllian
Image caption Roedd Siân Gwenllian wedi awgrymu wrth Carwyn Jones y gallai'r swyddfa symud i Gaernarfon

Cafodd aelodau'r Cynulliad eu "camarwain" gan y prif weinidog ynglŷn â lleoliad Awdurdod Treth Cymru, medd AC.

Bydd pencadlys y corff sy'n gyfrifol am gasglu trethi yn Nhrefforest, gyda'r penderfyniad i'w leoli yno yn cael ei adolygu wedi 18 mis.

Ym mis Ionawr awgrymodd AC Arfon, Siân Gwenllian wrth Carwyn Jones y gallai'r swyddfa symud i Gaernarfon.

Wrth ateb, dywedodd Mr Jones: "Mae hwn yn rhywbeth rydw i wedi gofyn i swyddogion i'w ystyried."

Yn ôl arfarniad Llywodraeth Cymru o'r opsiynau ar gyfer lleoli'r awdurdod, ni chafodd yr un safle yng Ngwynedd eu hystyried.

Dim ond un o'r chwe safle a gafodd eu gwerthuso oedd yn y gogledd, sef Cyffordd Llandudno.

Image copyright Iolo Penri
Image caption Dywedodd Carwyn Jones ei fod wedi gofyn i swyddogion ystyried Caernarfon, ond ni chafodd yr un safle yng Ngwynedd ei werthuso

Mae'r arfarniad yn dangos fod Parc Cathays yng Nghaerdydd wedi sgorio'n uwch na Threfforest, gyda Chyffordd Llandudno yn cael y marc isaf.

Mae AC arall Plaid Cymru, Llyr Gruffydd eisoes wedi cyhuddo'r llywodraeth o "anwybyddu'r gogledd" yn sgil y penderfyniad i leoli'r awdurdod "ychydig filltiroedd yn unig" o Gaerdydd.

'Gweithio'n erbyn y gogledd'

Dywedodd Siân Gwenllian wrth raglen Newyddion 9 BBC Cymru: "Mae 'na gamarwain wedi digwydd, prun ai yn fwriadol, dwi ddim yn gwybod.

"Y gwir amdani ydy bod y meini prawf eu hunain yn gweithio yn erbyn y gogledd, yn wir unrhyw ran arall o Gymru ar wahân i goridor yr M4."

Arfarnwyd yr opsiynau ar y rhestr fer yn erbyn y gallu i ddenu a chadw staff medrus, ac agosatrwydd y lleoliad at gwsmeriaid a rhanddeiliaid.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Roedd nifer o awgrymiadau wedi eu cyflwyno ar gyfer lleoliad i bencadlys Awdurdod Treth Cymru.

"Cafodd pob un eu hystyried yn y broses o ble y dylid lleoli'r awdurdod."

Straeon perthnasol