Cyhoeddi artistiaid Gig Pafiliwn Eisteddfod Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
gig pafiliwn

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi'r artistiaid fydd yn perfformio yn 'Gig Pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn' eleni.

Bydd Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a'r band, a'r beatbocsiwr Mr Phormula yn perfformio gyda cherddorfa'r Welsh Pops, oedd hefyd yn perfformio yn Gig Pafiliwn y Fenni llynedd.

Bydd y gig yn cael ei gynnal nos Iau, 10 Awst.

Yn ôl yr Eisteddfod roedd 'na alw mawr arnynt i lwyfannu gig arall yn y pafiliwn yn dilyn llwyddiant y gig llynedd ble roedd 'na dros 1,600 o bobl yn y gynulleidfa.

Dywedodd prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Elfed Roberts: "Roedd Gig y Pafiliwn 2016 yn torri tir newydd i ni fel Eisteddfod.

"Roedd yn brofiad gwefreiddiol i weld cynulleidfa o bob oed yn mwynhau bandiau Cymraeg yn y Pafiliwn," meddai.

"Cawsom nifer o alwadau ar ôl yr Eisteddfod yn gofyn i ni gynnal noson debyg yn Ynys Môn felly roedd yn benderfyniad hawdd i'w wneud gydag Yws Gwynedd a'r band ac Yr Eira ar dop y rhestr o artistiaid i'w gwahodd."

DJ Radio 1 a Radio Cymru, Huw Stephens fydd yn arwain y noson a bydd y cerddor Owain Llwyd yn dychwelyd i arwain y gerddorfa.

"Mae'r bandiau sydd gyda ni eleni yn rai sydd yn sicr o apelio at ddilynwyr y Sin Roc Gymraeg a dwi'n edrych ymlaen at gydweithio gyda nhw," meddai Mr Llwyd.