Gwadu dynladdiad yn achos marwolaeth casglwr peli golff

Dale Pike a Jonathan Pike Image copyright Wales news service
Image caption Mae Dale Pike (chwith) a'i dad Jonathan Pike (dde) wedi pledio'n ddi-euog i ddynladdiad drwy esgelusdod dybryd

Mae tad a mab sydd yn berchnogion ar gwmni peli golff wedi pledio'n ddieuog i gyhuddiad o ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd.

Bu farw Gareth Pugh, 29 o Lyn-nedd ar gwrs Golff Peterstone Lakes ger Casnewydd ym mis Chwefror llynedd ar ôl disgyn mewn i lyn wrth gasglu peli golff.

Fe ymddangosodd Jonathan Pike, 47 o Aberdâr a'i fab Dale Pike, 25 o Lyn-nedd o flaen Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener wedi eu cyhuddo o esgeuluso eu cyfrifoldeb i ofalu am les Mr Pugh.

Mae'r ddau wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth cyn wynebu achos ym mis Gorffennaf.

Image copyright Google
Image caption Cafodd corff Gareth Pugh, 29, ei ddarganfod mewn llyn ar gwrs Golff Peterstone Lakes ger Casnewydd