Cynghorau'n selio Bargen Ddinesig Ardal Caerdydd

Caerdydd

Bydd y Fargen Ddinesig Ardal Prifddinas Caerdydd yn cael ei gadarnhau'n ffurfiol mewn seremoni arwyddo arbennig ar Ddydd Gwyl Dewi.

Fe ddaw'r newyddion wrth i Gyngor Bro Morgannwg fod y 10fed, a'r olaf, o'r awdurdodau lleol sy'n rhan o'r fargen ymrwymo i'r cynllun £1.2bn.

Mae'r 10 awdurdod nawr wedi cytuno i ymrwymo i fenthyg cyfanswm o £120m fel rhan o'r gronfa fuddsoddi i'r Fargen.

Mae eu penderfyniad hefyd yn golygu y bydd 10 arweinydd y cynghorau yn ffurfio cabinet rhanbarthol ar ôl 1 Mawrth, ar ôl bod yn gabinet cysgodol tan hynny.

Chwyldro economaidd

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, cadeirydd y cabinet cysgodol yna ac arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Roedd y pleidleisiau yma'n rhan bwysig o broses y Fargen Ddinesig.

"Mae'r 10 awdurdod wedi gweithio'n agos dros ben dros yr 16 mis diwethaf i ddod â'r Fargen Ddinesig i'r pwynt yma, ond mae cefnogaeth gan aelodau'r awdurdodau yna yn gwbl hanfodol os ydym am fynd â'r Fargen hynod gyffrous yma ymlaen.

"Gyda'n gilydd, gall partneriaid y cynghorau ddod â chwyldro economaidd a chymdeithasol i Ardal y Brifddinas drwy wella trafnidiaeth, cefnogi dyfeisgarwch, gwella'r rhwydwaith digidol, datblygu sgiliau, cefnogi menter a thwf busnesau a thrwy ddatblygu ac adfywio tai."

Bydd y seremoni arwyddo'n digwydd ym Maes Awyr Caerdydd ar 1 Mawrth. Cyn hynny fe fydd cynllun trosiannol yn cael ei gyhoeddi a fydd yn manylu ar y gweithredu bydd yn dilyn, gan gynnwys sefydlu Swyddfa Ranbarthol.

Yn y cyfnod trosiannol fe fydd pedwar corff ymgynghorol yn cael eu sefydlu - Partneriaeth Twf Economaidd, sefydliad cynrychiolaeth fusnes i'r rhanbarth, Awdurdod Trafnidiaeth Ranbarthol a Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth.

Y 10 awdurdod sy'n rhan o'r Fargen Ddinesig yw:

  • Blaenau Gwent;
  • Pen-y-bont ar Ogwr;
  • Caerffili;
  • Caerdydd;
  • Merthyr Tudful;
  • Sir Fynwy;
  • Casnewydd;
  • Rhondda Cynon Taf;
  • Torfaen;
  • Bro Morgannwg.

Straeon perthnasol