Gwerthu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy: Llys yn caniatáu apêl

dwr tap Image copyright Thinkstock

Mae llys wedi caniatáu i gyfranddalwyr oedd yn gwrthwynebu gwerthiant cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i gwmni Severn Trent i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Ddydd Mercher fe wnaeth yr Uchel Lys ganiatáu i'r gwerthiant fynd yn ei flaen.

Daeth y dyfarniad hwnnw yn dilyn ffrae dros bleidlais cyfranddalwyr gafodd ei chynnal ym mis Rhagfyr.

Roedd rhai staff a chwsmeriaid wedi gwrthwynebu'r gwerthiant oherwydd pryderon ynglŷn â swyddi a biliau.

Wedi'r dyfarniad eth saith o gyfranddalwyr cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ati i wneud cais i apelio, ac fe roddwyd yr hawl iddyn nhw barhau gyda'u hapêl gan y llys ddydd Gwener.

Bydd rhaid i unrhyw gais apêl gael ei wneud erbyn 16:00 ddydd Llun, ac os caiff y cais ei wneud, bydd y gwrandawiad apêl yn cael ei gynnal ar 21 a 22 Chwefror.

Image caption Cafwyd protestiadau yn erbyn y gwerthiant i Severn Trent