Cymru v Lloegr: Mwy o heddlu ar ddyletswydd yng Nghaerdydd

Wales and England fans Image copyright Getty Images

Mae mwy o blismyn nag arfer wedi bod ar ddyletswydd yng Nghaerdydd ar gyfer y gêm ryngwladol rhwng Cymru a Lloegr ddydd Sadwrn.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De nad oedd hyn oherwydd ymateb i unrhyw fygythiad diogelwch penodol, ond oherwydd "yr hinsawdd byd eang presennol".

Bydd gan yr heddlu hefyd fwy o bresenoldeb yn y gorsafoedd trenau a bysiau.

Yn ôl yr arfer ar gyfer gêm fawr mae nifer o strydoedd y brifddinas wedi bod ar gau am gyfnod, gyda thorf lawn o dros 70,000 yn mynychu'r gêm ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Image caption Mae disgwyl dros 100,000 o gefnogwyr yng nghanol y brifddinas

Mae Trenau Arriva Cymru yn cynghori eu holl gwsmeriaid y bydd y rhwydwaith rheilffyrdd yn hynod brysur.

Dywedodd y cwmni y dylai teithwyr edrych ar y system giwio fydd ar waith yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd wedi'r gêm.

Yn y cyfamser, mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn dweud eu bod yn paratoi am un o'r diwrnodau prysuraf yn y calendr chwaraeon, gyda disgwyl i dros 100,000 ymgynnull yng nghanol y ddinas.

Fe fydd y Gwasanaeth Ambiwlans yn gweithio ar y cyd gyda gwasanaeth Urdd Sant Ioan Cymru er mwyn rhoi cymorth meddygol a hefyd "ar gyfer cefnogwyr sydd wedi yfed gormod" meddai Bob Tooby, rheolwr gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.


Bydd y ffyrdd canlynol yng nghanol y ddinas ar gau'n gyfan gwbl o 15:00 tan 20:00:

  • Ffordd y Brenin o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Heol y Dug.
  • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Gadeirlan at y gyffordd â Heol y Porth.
  • Heol Tudor o'r gyffordd â Ffordd Clare at y gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhamon Embankment).
  • Heol Plantagenet a Heol Beauchamp o'r cyffyrdd â Despenser Place at y cyffyrdd â Heol Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
  • Heol Saunders o'r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
  • Heol y Tollty ar ei hyd.
  • Heol Penarth o'r gyffordd â Heol Saunders i'r fynedfa sy'n arwain at gefn Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau'n gyfan gwbl: - Heol y Dug, Heol y Castell, Heol Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, Y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.

Trenau

Bydd gorsaf Heol y Frenhines yn cau am 18:00 a bydd gwasanaethau cyfyngedig o Orsaf Ganolog Caerdydd wedi 21:30.