Hwb i ddyfodol ralïo coedwigoedd yng Nghymru

Rali Image copyright Getty Images

Mae cwmni trefnu ralïau sy'n gyfrifol am atgyweirio ffyrdd yn dilyn ralïo mewn coedwigoedd wedi dod i gytundeb gyda Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) sy'n golygu bydd y ralïo'n yng nghoedwigoedd Cymru yn parhau.

Mae'r cytundeb rhwng Rally 4 Wales a CNC yn golygu y bydd gwaith atgyweirio yn cael ei wneud gan y cwmni am y ddwy flynedd nesaf.

Mae 'na gryn bryder wedi bod ymysg cefnogwyr ralïo y gallai'r gamp ddirwyn i ben yng Nghymru ar ôl i'r cytundeb rhwng CNC a chorff llywodraethu ralïo yr MSA ddod i ben fis Mai.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol CNC ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru, Tim Jones: "Mae'r cytundeb yn newyddion gwych i gefnogwyr rali ac i economi cefn gwlad Cymru.

"Mae hefyd yn newyddion da i drethdalwyr Cymru gan fod y gost o atgyweirio'r ffyrdd ar ôl pob rali yn cael ei hysgwyddo gan drefnwyr y digwyddiad, yn hytrach na chael eu sybsideiddio gan arian cyhoeddus."

'Newyddion gwych i ralio'

Ar drothwy Rali Cambria'r penwythnos hwn, mae Rally 4 Wales wedi creu arolwg fideo fydd yn dangos cyflwr y ffyrdd cyn ac ar ôl y ralïo, a maen nhw hefyd yn dangos fideo o'r ffordd yn dilyn y gwaith atgyweirio.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Rally 4 Wales, Jamie Edwards: "Rydym wedi dod yn bell iawn i gyrraedd y pwynt hwn.

"Mae wedi golygu llawer iawn o drafod a mewnbwn gan wahanol adrannau yn CNC, ac rydym yn gwerthfawrogi ymdrechion pawb i alluogi'r cytundeb yma i gael ei gwblhau.

"Erbyn hyn mae gennym y caniatâd angenrheidiol i gwblhau gwaith atgyweirio o Rali'r Cambrian ymlaen.

"Mae hyn yn newyddion gwych i ralïo yng Nghymru wedi bron i chwe mis o gynllunio a thrafod.

"Ar ôl misoedd o ansicrwydd, dwi'n gobeithio bod arwyddo'r cytundeb hwn yn paratoi'r ffordd i greu dyfodol tymor hir, sefydlog a cynaliadwy yng nghoedwigoedd Cymru."

Image copyright CYFOETH NATURIOL CYMRU
Image caption Jamie Edwards Rally 4 Wales (chwith), Mari Sibley a David Liddy o CNC yn arwyddo'r cytundeb dwy flynedd yn y Trallwng