Ailagor pwll nofio ym Môn wedi i blant ddatblygu brechau

Plas Arthur

Mae pwll nofio ar Ynys Môn wedi ailagor i'r cyhoedd yn dilyn digwyddiad ddydd Mercher.

Cafodd y pwll yng nghanolfan hamdden Plas Arthur yn Llangefni ei chau wedi i nifer o blant oedd yn defnyddio'r cyfleusterau ddatblygu brechau.

Doedd y plant ddim yn ddifrifol wael, ond fe wnaethon nhw dderbyn triniaeth gan barafeddygon.

Dywedodd Cyngor Môn eu bod bellach wedi cynnal profion trylwyr ar safon y dŵr a'r aer yn y ganolfan.

"Rydyn ni'n hyderus felly bod pyllau Canolfan Hamdden Plas Arthur yn saff i'w hailagor i'r cyhoedd," meddai'r cyngor mewn datganiad.