Cwest bachgen: 'Anhrefn' ar ddiwedd diwrnod ysgol

Ashley Daniel Talbot Image copyright Facebook
Image caption Bu farw Ashley Daniel Talbot, 15, ar ôl cael ei daro gan fws mini

Clywodd cwest fod yna "anhrefn enfawr" yn gyson y tu allan i ysgol uwchradd ym Maesteg lle bu farw bachgen ar ôl cael ei daro gan fws mini.

Roedd Ashley Talbot yn 15 oed pan fu farw.

Ar ôl y digwyddiad yn Rhagfyr 2014 cafodd gyrrwr y bws, athro yn yr ysgol, ei gwestiynu gan yr heddlu ac yna ei ryddhau.

Cafodd bachgen arall ei anafu yn y digwyddiad.

Dywedodd Ann Rees, oedd yn cael ei hadnabod fel Ann Carhart yn broffesiynol ac oedd yn bennaeth ar ysgol ar y pryd, wrth y rheithgor fod y ffordd i'r ysgol yn cael ei defnyddio gan fysiau, ceir a phlant ar droed.

Image caption Cafodd bachgen arall hefyd ei anafu yn y gwrthdrawiad

Clywodd y rheithgor fod na "anrhefn enfawr" ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

Dywedodd Mrs Rees fod staff yn cael eu rhoi ar rota ac yn gwarchod gwahanol ardaloedd yn unol â gofynion asesiad risg.

Roeddynt yn cael eu hanfon i wahanol lefydd hefyd yn ôl yr angen.

Mae'r cwest yn parhau.