Trosglwyddo Dŵr Dyffryn Dyfrdwy'r wythnos hon

Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

Mae disgwyl i'r broses o drosglwyddo cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i gwmni Severn Trent ddechrau'r wythnos hon, a hynny ar ôl i wrthwynebwyr benderfynu peidio ag apelio yn erbyn dyfarniad yr Uchel Lys.

Yr wythnos diwethaf fe gymeradwyodd yr Uchel Lys hawl i gwmni Severn Trent i brynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

Mae nifer o gyfranddalwyr y cwmni o Wrecsam wedi penderfynu gollwng her gyfreithiol i "roi terfyn ar ansicrwydd".

Dywedodd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy eu bod yn bwriadu gweithredu'r cynllun cyn gynted ag y bo modd.

Dywedodd cyfranddalwyr eu bod wedi cadarnhau i'r cwmni na fyddai unrhyw apêl yn cael ei wneud.

Bydd cyhoeddiad pellach am yr amserlen yn cael ei wneud maes o law, ond "mae disgwyl bydd y cynllun yn dod i rym yr wythnos hon" meddai'r cwmni.

"Rydym wastad wedi dweud y byddem yn cadw at benderfyniad y llys, ac rydym wedi gwneud hynny," meddai llefarydd.