Marwolaeth Llandaf: Dyn yn dweud mai 'damwain oedd hi'

Xixi Bi Image copyright Wales News Service
Image caption Dywedodd Jordan Matthews mai 'damwain' oedd marwolaeth ei gariad Xixi Bi

Mae dyn 24 oed sydd yn cael ei gyhuddo o lofruddio ei gariad wedi dweud wrth reithgor mai "damwain" oedd hi ac nad oedd bwriad ganddo i achosi niwed corfforol difrifol iddi hi.

Mae Jordan Matthews yn cyfaddef dyn laddiad, ond yn gwadu llofruddio Xixi Bi, 24, yn ei fflat yn Llandaf, Caerdydd.

Dywedodd Mr Matthews wrth Lys y Goron Caerdydd ei fod yn cynllunio i briodi Miss Bi a'i fod yn ei charu.

Wrth gael ei holi gan fargyfreithiwr ar gyfer yr amddiffyniad, Christopher Henley QC, dywedodd Mr Matthews nad oedd "erioed wedi cyffwrdd â Miss Bi ar bwrpas."

Fe wnaeth Mr Matthews gyfaddef ei fod yn ysmygu "eithaf tipyn" o ganabis ar yr pryd a chlywodd y llys ei fod yn teimlo'n "ansicr" pan aeth ei gariad i ymweld â'i theulu yn Tsieina.

Dywedodd ei fod wedi dod i gredu fod Miss Bi yn anffyddlon iddo a'i bod ar y pryd wedi derbyn neges gan rywun o'r enw "Ben" ar yr ap Tinder.

Fe gytunodd yr erlyniad a'r amddiffyniad nad oedd gan Miss Bi yr ap hwnnw ac nad oedd ganddi gysylltiad o'r enw "Ben".

Anafiadau difrifol

Dywedodd Mr Matthews ei fod wedi codi Miss Bi oddi ar y soffa a'i thaflu yn erbyn ffrâm drws. Fe laniodd hi ar gwpwrdd dillad, a phan regodd hi arno fe wnaeth ei tharo gyda'i ddwrn.

Dangosodd Mr Henley QC siartiau o holl anafiadau difrifol Miss Bi, gan gynnwys asennau a gên wedi torri.

Pan ofynnwyd i Mr Matthews a oedd wedi defnyddio arf , fe atebodd "Naddo syr, fuaswn i byth yn defnyddio arf yn erbyn unrhyw un wrth ymladd, yn enwedig fy nghariad.

"Mae'r peth gorau yn fy mywyd wedi cael ei gymryd oddi arnaf," meddai Mr Matthews.

Yn ystod y croesholi gan yr erlyniad gofynnodd Paul Lewis QC i Mr Matthews a oedd e'n ddyn cenfigennus.

Dywedodd Mr Lewis wrtho ddwywaith: "Fe wnest ti ei bwrw i farwolaeth, yn do?"

Atebodd Mr Matthews drwy ddweud: "Wnes i ddim bwriadu, damwain oedd hi."

Mae'r achos yn parhau.