'Angen herio pobl' am anableddau
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Angen newid meddyliau pobl' am anableddau

14 Chwefror 2017 Diweddarwyd 07:31 GMT

Herio agweddau cyflogwyr tuag at bobl ag anableddau yw'r cam cyntaf at gydraddoldeb yn y gweithle, yn ôl menyw ifanc ddall.

Dywedodd Mared Jarman bod angen "addysgu pobl bod pobl efo anableddau yn medru gweithio".

Daw ei sylwadau wedi i adroddiad gan elusen Cyngor ar Bopeth ddod i'r casgliad bod gormod o bobl gydag anableddau yn cael eu hatal rhag dychwelyd i'w gwaith am nad yw cyflogwyr yn barod i addasu.