Pwy yw eich cariad delfrydol?

san ffolant

Mae'n ddiwrnod San Ffolant, a mae Cymru Fyw yn teimlo ei bod hi'n ddyletswydd arnom ni, fel gwasanaeth cyhoeddus, i'ch helpu i ddarganfod eich cariad delfrydol!

Atebwch ein cwestiynau 'gwyddonol' yn onest, a bydd eich darpar gymar yn cael ei ddatgelu ar y diwedd.