Datganoli: 'Angen i weision sifil adnabod ei gilydd'

Syr Derek Jones
Image caption Cafodd Syr Derek Jones ei benodi'n ysgrifennydd parhaol i Lywodraeth Cymru yn 2012

Mae angen i weision sifil ar draws Prydain ddod i adnabod ei gilydd i wneud yn siŵr bod datganoli'n gweithio'n iawn, yn ôl cyn brif swyddog Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Syr Derek Jones wrth wefan Civil Service World fod "diffyg ymwybyddiaeth ar lefel polisi" yn "rhwystredig".

Fe ychwanegodd bod rhaid i swyddogion yng Nghymru fod yn "hyblyg" wrth ymateb i ansicrwydd Brexit.

Cafodd Syr Derek ei benodi'n ysgrifennydd parhaol Llywodraeth Cymru yn 2012, cyn iddo ymddeol y llynedd.

Image copyright Getty Images
Image caption Byddai'n well pe bai gweision sifil yn Whitehall, Llundain, yn adnabod eu cyfoedion ym Mae Caerdydd, yn ôl Syr Derek

Mewn cyfweliad ar y wefan, dywedodd bod yn rhaid i weision sifil ddod i adnabod aelodau o weinyddiaeth llywodraethau eraill a "darganfod be' maen nhw'n feddwl ac yn gwneud".

Ychwanegodd: "Byddai hynny o fudd i bawb, ond mae hefyd yn golygu eich bod yn llawer mwy tebygol o syweddoli pan fo mater yn gysylltiedig â datganoli yn codi a delio efo fo mewn pryd, yn hytrach na meddwl wedyn 'o na, ddylen ni fod wedi siarad â'r Cymry' - rhywbeth sy'n dal i ddigwydd yn rhy aml."

O ran Brexit, dywedodd bod angen i weision sifil Cymru fod yn fwy "hyblyg" wrth ymateb i'r heriau.

"Mae 'na dal ormod o ansicrwydd i allu didoli adnoddau yn hyderus", meddai, gan ychwanegu ei fod wedi ceisio newid hen ffyrdd o weithio cyn iddo adael ei swydd.

Cafodd Shan Morgan, cyn-lysgennad y DU i Ariannin, ei phenodi'n olynydd i Syr Derek.