1000 o ddiwrnodau

Ar 15 Chwefror 2017 roedd BBC Cymru Fyw yn 1000 diwrnod oed! Cafodd y gwasanaeth newydd ei lawnsio ar 22 Mai 2014.

I ddathlu'r garreg filltir yma rydyn ni wedi casglu detholiad o rai o straeon poblogaidd ein hadran Gylchgrawn dros 1000 diwrnod cynta'r gwasanaeth, sy'n 86,400,000 o eiliadau, 24,000 o oriau a bron i 143 wythnos!


Tudur Owen yn Ateb y Galw

Image caption "Mae'r Cymru Fyw 'na yn gofyn cwestiynau anodd i fi!"

Ym mis Hydref 2014 Tudur Owen oedd y cyntaf i ateb ein holiadur wythnosol Ateb y Galw gan ateb pob math o gwestiynau personol. Wrth enwebu Rhys Meirion ar gyfer y nesaf fe gychwynwyd ar gadwyn o atebion wythnosol gan bob math o bobl sydd erbyn yr wythnos hon wedi cyrraedd Lyn Ebenezer.

Ateb y Galw: Tudur Owen


Mae Dad adre

Image copyright Owain Evans
Image caption Myfi ac Owain: A fydd Owain yn gwenu pan ddaw'r cyfnod tadolaeth i ben?

Rydyn ni'n fwy cyfarwydd â gweld y newyddiadurwr Owain Evans yn adrodd ar straeon newyddion difrifol ond yn 2014 fe ddangosodd fod ganddo ddawn sgrifennu comedi hefyd, wrth iddo gyfrannu pedwar darn blog gonest i Cymru Fyw am ei brofiad o aros adref i ofalu am ei blant, tra roedd ei wraig yn mynd nôl i'r gwaith.

Myfi a fi: Mae hyn yn newydd i mi!

Myfi a fi: Hwyl yn y glaw?

Myfi a fi: Tipyn o dderyn!

Myfi a fi: 'Golchgate' a diwedd y daith


Oriel: Sêr ifanc rygbi Cymru

Image copyright Jamie Roberts
Image caption Dyma'r unig dro roedd Jonathan Davies yn dalach na Jamie Roberts!

Un o'n horielau mwyaf poblogaidd yn 2014 oedd yr un yma o sêr rygbi Cymru yn ifanc.

Cywion Gatland

Fe wnaethon ni ei ddiweddaru eleni gyda Cywion Howley.


Helo Cyw ond ta ta Gareth a Rachael

Image copyright Mr Producer

Yn 2015 roedden ni'n dweud hwyl fawr wrth Gareth a Rachael a ddywedodd wrthon ni eu bod nhw'n 'gyted' i fod yn gadael gwasanaeth Cyw ar S4C ar ôl saith mlynedd. Nhw oedd wynebau cyntaf y gwasanaeth teledu i blant bach.

Ta ta Gareth a Rachael!


Llyfr y Flwyddyn

Image copyright Iolo Penri
Image caption Y diweddar Gareth F Williams yn ennill Llyfr Cymraeg y Flwyddyn 2015 am ei nofel Awst yn Anogia.

Mae BBC Cymru Fyw wedi dod â'r diweddaraf o seremonïau Llyfr y Flwyddyn gan gynnwys oriel o luniau'r noson gan Iolo Penri. Yn 2015, y diweddar Gareth F. Williams oedd yr enillydd am ei nofel Awst yn Anogia.

Oriel Llyfr y Flwyddyn 2014

Oriel Llyfr y Flwyddyn 2015

Oriel Llyfr y Flwyddyn 2016


Cartŵn y mis

Mae'r cartwnydd Huw Aaron wedi bod yn rhoi golwg ddychanol inni ar fywyd yng Nghymru dros bron i dair blynedd. Y llynedd roedd y don o Gymry aeth allan i Ffrainc i wylio Cymru yn Euro 2016 yn bwnc ffrwythlon i gartwnydd!

Cartŵns y flwyddyn


Wali Tomos a'i luman yn ôl

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Beth yw tic-tacs Wali ar gyfer gêm Slofacia nos yfory?

Bu Wali Tomos yn ysbrydoli'r hogiau ac yn ein helpu i ddadansoddi llwyddiant Cymru yn yr Euros yn ei ffordd ddihafal ei hun yn ystod haf 2016.

Tic tacs Wali Tomos


Benjamin Zephania: Steddfod yn Saesneg?

Fe wnaeth ein cyfweliad gyda'r bardd Benjamin Zephania ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod greu penawdau tu hwnt i Gymru wrth iddo ddweud y dylai'r Gymraeg gael ei dysgu mewn ysgolion yn Lloegr.

What the English could learn from the Eisteddfod


Enw barddol

Image caption Fy enw i yw Guto! Beth yw'ch enw chi?

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2016 fe wnaeth nifer fawr o ddarpar Orseddigion roi cynnig ar ein cwis i ddod o hyd i'w henw barddol perffaith.

Beth yw eich enw barddol?


Enwau babis

Rydyn ni wedi bod yn cadw golwg ar yr enwau Cymraeg mwyaf poblogaidd i fabis ar Cymru Fyw ers tro bellach ac mae'n amlwg bod galw mawr am syniadau ymysg rhieni newydd!

Chwilio am enwau babis?


Cyfrinachau teuluol

Fe gafon ni ddysgu am berthynas dwy genhedlaeth o'r un teulu mewn cyfres newydd o erthyglau a ddechreuodd yn 2015 gyda Geraint Lovgreen a'i ferch, Mari.

Yr ifanc a ŵyr?: Geraint a Mari Lovgreen


Canser yn 18

Image caption Megan (ar y dde) yn mwynhau ymweliad ysbyty gan ei ffrindiau

Ym mis Rhagfyr 2015 fe ddywedodd Megan Davies o Bwllheli ei stori wrthon ni am gael diagnosis o ganser yn 18 oed.

Canser yn 18

Fe ddaeth drwyddi ac ysgrifennu diweddariad: Curo canser yn 19


Oriel yr Hydref

Image copyright Richard Outram
Image caption Afon Bochlwyd a Dyffryn Ogwen

Mae ein horielau o luniau gan ffotograffwyr o bob cwr o Gymru wastad yn boblogaidd. Un o'r rhai mwyaf poblogaidd yn 2016 oedd oriel y ffotograffydd o Gaernarfon Richard Outram o'r hydref yn Eryri.

Oriel Eryri yn yr hydref


Ble mae'r Ddraig Goch?

Image copyright Getty Images
Image caption Becky James yn chwifio Jac yr Undeb ar ôl ennill y gyntaf o ddwy fedal arian yn Rio

Wrth i'r nifer fwyaf o Gymry erioed ennill medalau yng Ngemau Olympaidd 2016 roedd llawer yn gofyn pam nad oedd y Ddraig Goch yn cael ei chwifio yn y Gemau. Fe arweiniodd hynny at un o erthyglau mwyaf poblogaidd y flwyddyn.

Ble mae'r Ddraig Goch?


#despitebeingtaughtinwelsh

Dydyn ni ddim yn siŵr pwy ydi o na phryd bydd o'n sgrifennu ond mae ein colofnydd blin Jo Blog yn siŵr o fod eisiau dweud ei ddweud pan fydd stori fawr wedi codi ei wrychyn.

Un o'r pynciau poblogaidd wnaeth ei ysbrydoli i agor ei laptop ac anfon gair oedd erthygl yn y Western Mail a arweiniodd at yr hashnod #despitebeingtaughtinwelsh yn trendio ar wefan gymdeithasol Twitter.

Colofn Jo Blog


Gwisgo llwyd i godi ymwybyddiaeth

Image copyright Lisa Rumble

Fe gliciodd miloedd ohonoch ar stori Lisa Rumble a ddywedodd wrthon ni sut mae salwch ei gŵr yn effeithio ar ei bywyd hi a'i theulu. Mae gan ei gŵr Marc diwmor ar ei ymennydd ac roedd diwrnod i godi ymwybyddiaeth o'r cyflwr fis Hydref 2016.

Gobaith ynghanol y llwydni


Be' nesa' i Meic Pierce?

Cafodd Cymru Fyw sgwrs gyda Gareth Lewis, sy' fwya' adnabyddus am chwarae rhan Meic Pierce ar Pobol y Cwm, am ei yrfa fel actor a pham iddo adael yr opera sebon wedi 40 mlynedd yn 2016.

Fi, Meic a'r her nesa


Diolch i bawb wnaeth glicio, darllen a rhannu dros ein 1000 diwrnod cyntaf.

Ymlaen i'r 1000 nesaf!