Annog buddsoddiad gan y llywodraeth ym morlyn Abertawe

Hendry
Image caption Mae Charles Hendry wedi dweud y bydd yna "argyfwng go iawn" o ran cyflenwadau ynni os nad oes yna gynlluniau fel un y morlyn yn digwydd

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried buddsoddi ecwiti gwerth tua £52m ym morglawdd lagŵn Bae Abertawe.

Yn ôl yr AC Simon Thomas sydd yn llefarydd adnoddau naturiol Plaid Cymru gallai'r llywodraeth elwa o gymorthdaliadau Prydain os bydd ynni llanw yn llwyddiannus.

Mae'r cynllun lagŵn yn Abertawe wedi cael cefnogaeth adolygiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Charles Hendry, y cyn weinidog ynni oedd yn arwain yr adolygiad.

Dyw llywodraeth San Steffan ddim wedi cytuno eto ar gytundeb ac mae dal angen cymeradwyo trwydded forwrol.

Yn ystod cynhadledd i'r wasg dywedodd Mr Thomas y byddai yn hoffi gweld Llywodraeth Cymru yn rhoi buddsoddiad tua'r un faint ag y gwnaethon nhw i brynu maes awyr Caerdydd sef £52m.

Dywedodd nad oes yn rhaid cael y buddsoddiad er mwyn i'r cynllun weithio ond y byddai yn gwneud synnwyr os yw Cymru yn bwriadu arbenigo yn y maes yma.

"Achos yr hyn fyddan nhw yn gwneud bydd cytuno ar bris ar gyfer trydan am 30 mlynedd. Bydd unrhyw un fydd yn buddsoddi yn y cwmni yma yn elwa ohono.

"Mae'n fargen dda y dylai'r llywodraeth ystyried."