Chwaraeon Cymru: 'Tipyn o lanast' yn ôl cyn-weinidog

Chwaraeon Cymru Image copyright Chwaraeon Cymru

Mae cyn-weinidog yn y Cynulliad wedi galw sefyllfa Chwaraeon Cymru yn "rhyfedd" ac yn "dipyn o lanast".

Dywedodd y cyn-weinidog diwylliant, Alun Ffred Jones bod amharodrwydd y llywodraeth i ryddhau gwybodaeth oherwydd y ddeddf diogelu data yn "od".

Roedd Mr Jones yn ymateb i benderfyniad y Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans, i wahardd cadeirydd Chwaraeon Cymru, Dr Paul Thomas a'i ddirprwy Adele Baumgardt.

Dywedodd Ms Evans ddydd Mawrth fod yr adolygiad gan Lywodraeth Cymru wedi datgelu tensiynau rhwng y tîm rheoli a bod y berthynas broffesiynol wedi chwalu.

Cadarnhaodd fod Adele Baumgardt wedi ei hatal o'i swydd, o ganlyniad i bryderon yn ymwneud â "gweithrediad cydlynol y bwrdd".

'Tipyn o lanast'

Dydd Mercher, dywedodd Alun Ffred Jones wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru bod y sefyllfa yn "ymddangos yn rhyfedd ac yn dipyn o lanast".

"Mae 'na rai pethau yn natganiad y gweinidog sydd dipyn bach yn od.

"Maen nhw wedi cael adolygiad ond mae hi'n dweud ei bod hi'n gwrthod rhyddhau'r wybodaeth oherwydd data protections a confidentiality - un ai ma' gynno' chi adroddiad neu ddim.

"Os ydy'r adolygiad wedi gweld diffygion, mi fasa rhywun yn disgwyl gweld y rheiny yn cael eu nodi, a'r rhesymau dros wahardd y cadeirydd a'i ddirprwy."

Image caption Roedd Alun Ffred Jones yn weinidog diwylliant rhwng 2008-11

Yn siarad ar BBC Radio Wales, dywedodd cyn chwaraewr rygbi Cymru, a chyn aelod o fwrdd Chwaraeon Cymru, Paul Thorburn: "Yn amlwg, mae wedi bod yn siomedig i glywed am yr hyn sydd wedi digwydd ond y peth pwysicaf o safbwynt Chwaraeon Cymru a safbwynt chwaraeon yng Nghymru yw bod y pwyllgor gweithredol yn cael parhau i reoli'r busnes o ddydd i ddydd.

"Yn amlwg, maen nhw'n aros am gytundeb ar gyllidebau iddyn nhw allu gweithio gyda'r cyrff amrywiol i symud chwaraeon ymlaen a pharhau gyda'r llwyddiant mae Cymru wedi ei chael yn y blynyddoedd diweddar."

Cadeirydd dros dro

Ym mis Tachwedd 2016, fe gafodd gwaith bwrdd rheoli Chwaraeon Cymru ei wahardd dros dro gan Ms Evans, a dywedodd fod ei phenderfyniad yn "weithred niwtral".

Ar y pryd, dywedodd fod Dr Thomas a Ms Baumgardt wedi cytuno y dylai "holl weithredoedd y Bwrdd gael eu gwahardd am y tro".

Daeth hynny wedi i adroddiad mewnol - a welwyd gan BBC Cymru - feirniadu Chwaraeon Cymru am ei "weledigaeth wan", ac awgrymu y dylai'r corff weld newidiadau sylweddol.

Bellach mae Lawrence Conway wedi'i benodi yn gadeirydd dros dro Chwaraeon Cymru. Roedd Mr Conway yn ysgrifennydd preifat i Rhodri Morgan yn ystod ei gyfnod yn Brif Weinidog Cymru rhwng 2000 a 2009.

Bydd John Taylor, sy'n gyn brif weithredwr ar y corff cymodi ACAS, yn gweithio gyda Mr Conway fel ymgynghorydd er mwyn sicrhau bod y bwrdd rheoli yn gallu gweithredu'n gywir ac yn gallu gosod y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf.