Pryderon am ddyfodol CPD Tal-y-bont achos diffyg cae

Cae Tal y Bont
Image caption Mae CPD Tal-y-Bont wedi bod yn chwarae ar Cae'r Odyn Galch ers bron i 40 mlynedd

Mae clwb pêl-droed yng Ngheredigion yn wynebu dyfodol ansicr wedi i berchennog cae eu hatal nhw rhag chwarae gemau ar ei dir y tymor nesaf.

Mae CPD Tal-y-Bont wedi bod yn chwarae eu gemau cartref ar faes Cae'r Odyn Galch ers bron i 40 mlynedd.

Ond nawr mae perchennog y cae, Ioan Beechey, sydd yn ffermio'n lleol, wedi penderfynu dod â'r cytundeb gyda'r clwb i ben.

Mae gan y clwb 10 tîm o wahanol oedrannau ac mae cadeirydd y pwyllgor sy'n rhedeg y cae, Evan Rowlands, yn dweud gallai hyn fod yn ergyd i'r gymuned.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae Evan Rowlands yn credu y byddai colli'r cae yn "ergyd anferth"

"Mae 'na gemau yn cael eu cynnal yma yn wythnosol, mae'n ganolbwynt i lot o bobl y pentref ac mae 'na genedlaethau wedi chwarae yma," meddai Mr Rowlands.

"Mi wnawn ni drio ein gorau i aros yma yn ein cartref."

Mae'r clwb yn talu £2,000 y flwyddyn i ddefnyddio'r cae, ond mae Mr Beechey nawr yn bwriadu defnyddio'r cae fel tir fferm unwaith eto.

'Amharch'

Yn ôl Mr Beechey, mae'r clwb wedi dangos "amharch" tuag at y cae a thuag ato drwy "beidio ag edrych ar ôl y cae yn iawn" a gadael sbwriel ar y safle.

Dywedodd hefyd mai penderfyniad busnes oedd rhoi diwedd ar y trefniant, a hynny er mwyn cadw rhagor o stoc.

Mae'n dweud ei fod wedi rhoi gwybod i'r clwb ddwy flynedd yn ôl bod y les yn dod i ben.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae Mr Beechey yn dweud ei fod wedi cael digon o'r sbwriel ar y cae

"Mae wedi mynd rhy bell," meddai ar raglen y Post Cyntaf, Radio Cymru. "Dwi wedi rhoi dwy flynedd yn ychwanegol ar ôl y cytundeb iddyn nhw wella pethau, a dydyn nhw heb.

"Dwi'n fed up i fod yn onest. Dwi'n deall y bydd yn galed i'r gymuned ond dylen nhw fod wedi gwneud mwy o ymdrech.

"Dydyn nhw heb ddangos dim parch tuag at y cae na tuag ata' i."

Dywedodd Mr Beechey ei fod yn fodlon caniatáu gŵyl bêl-droed y plant i gael ei chynnal ar y cae ym mis Mehefin ond na fydd y clwb yn cael ei ddefnyddio o wythnos i wythnos.

Mae'r clwb yn gobeithio y gallan nhw osgoi colli chwaraewyr i dimau eraill ac maen nhw'n apelio ar dirfeddianwyr yn yr ardal am gymorth.